Přeskočit na obsah

Duchovní správci Orlové

Historická benediktinská farnost – do roku 1739 sídlo benediktinského opatství

 • Martin, farář – kolem r. 1260
 • Jan I., opat
 • Šimon – Přerov 1291
 • Bohuško – kolem r. 1245
 • Silvester – zemřel 14. 4. 1349
 • Jan II. z Krakova 1407
 • Jan III. 1452 – 1469
 • bratr Vavřinec
 • Petr ze Žarnovca 1479
 • bratr Mikuláš Mčarovský
 • Jan IV. 1492 – 1511
 • Ondřej Gniady ze Zabierzova 1511 – 1526
 • Vincenc Baronowski z Baranova 1526 – 1542
 • Michal Pielsz 1542 – 1560
 • Ondřej Burzyňski 1560 – 1561

Dle místopřísežņého prohlášení ze dne 26. ledna 1697, učiněného svobodným pánem Rudolfem Sobkem z Kornic před orlovským opatem Gandenciem Lipnickým OSB, byli benediktini z Orlové po vypovězení opata Jana Buřinského OSB, který ve svém kázání roku 1560 otevřeně tepal „církevní politiku“ knížete Václava III. Adama Těšínského, vyhnáni roku 1561. Při zabírání kláštera bezesporu mohlo dojít se strany lidu k výsměchu a k výstupům, nikoli k násilnostem, jak líčí tradovaná pověst.

 • Abraham Zelinský,- protestantský kazatel – od 1565
 • Molenda, pastor
 • Th.Dr. Benignus Chylinski 3. února
 • Stanislav 18. ledna 1625
 • Josef Wolský OSB, farář – od 1631
 • Athanasius Stanislavski 1631 – 1536
 • Jakub Pietrowicz 1636 – 1639
 • Stanislav Golisenski 1639 – 1643
 • Coelostin Lapacki 1644 – 1648
 • Martin Wilczynski 1648 – 1660
 • Ildefons Trzecki 1660 – 1669

Orlovskou faru od roku 1669 spravovali správci (komendáři), o kterých praví biskupský visitátor Vavřinec Joamston, jenž roku 1679 v Orlové konal visitaci, že „“orlovský kostel má každý rok jiného správce (komentáře) … a ani nevím, jak se současný správce (komenář) jmenuje““.

 • Maurus Rubinkovski 1670 – 1680
 • Bohumil Micielski 1680 – 1686
 • Melitus Hodorowitz 1686 – 1694
 • Gandecius Lipnicki 1694 – 16. 6. 1709
 • Ondřej Ruszkowski OSB, komendář – od 1704
 • Lambert Martin Josef Klon OSB, poslední orlovský opat – do 1739. (Narozen 1660, Gliwice, vysvěcen 1695, Vídeň, zemřel v Broumově.) I přesto, že byl opatské hodnosti zbaven týneckým opatem již v roce 1722, setrval v Orlové až do roku 1739, kdy se uchýlil do Broumova. Po dobu jeho nepřítomnosti (velice často totiž pobýval ve Vídni) byl správou orlovské fary pověřen komendář Justin Jerzy Mychulik OSB.
 • Otmar Borzek OSB, farář – 1739 – 1750 (1691 Praha, 1717, 1757 Břevnov)
 • Michal Fuchs OSB, farář – 1750 – 1766 (1711 Praha, 1738, 1771 Police)
 • Lambert Teuber OSB, farář – 1766 – 1774 (1721 Staré Mýto, 1750, 1776 Police)
 • Romuald Valenta OSB, farář – 1774 – 1781 (1737 Náměšť na Moravě, 1762, 1799 Machov)
 • Martin Jesenský OSB, farář – 1781 – 1782 (1729 Sadová, 1754, 1805 Břevnov)
 • Leonard Morati OSB, farář – 1782 – 1795 (1744 Hradec Králové, 1769, 1797 Police)
 • Jan Nep. Steffelin OSB, farář – 1795 – 1816 (1756 Liboc, 1782, 1816 Orlová)
 • Alois Schedivý OSB, farář – 1816 – 1829 (1775 Jaroměř, 1880, 1830 Broumov)
 • Norbert Tögl OSB, farář – 1829 – 1833 (1788 Praha, 1814, 1851 Broumov)
 • Metoděj Fastr OSB, farář – 1833 – 1840 (1795 Domažlice, 1823, 1870 Břevnov)
 • Augustin Stanislav Tomek OSB, farář – 1840 – 1848 (1801 Nové Město, 1828, 1848 Orlová)
 • Cyril Dohnalek OSB, farář – 1848 – 1862 (1810 Kvasné, 1839, 1862 Orlová)
 • Martin Kafka OSB, adm. – 1862 – 1862
 • Emil František Xav. Kolář OSB, farář – 1862 – 1880 (1820 Srlín, 1847, 1880 Orlová)
 • Norbert Karel Řepka OSB, farář – 1880 – 1882 (1840 Hořičky u Náchoda, 1864, 1888 na cestě z Karlových Varů do Břevnova)
 • Gerard Josef Pospíšil OSB, adm. – 1882 – 1882, farář 1882 – 1913 (1845 Králíky u N. Bydžova, 1870, 1913 Orlová)
 • … adm.
 • Guiliemus Václav Rudolf OSB, farář – 1913 – 1922 (1865 Litoboř, 1889, 1926 Broumov)
 • Winfrid Arnošt Riegel OSB, farář – 1922 – 1924(1904 Przygórze, 1930, -)
 • Sigismund Ludvík Bouška OSB, farář – 1924 – 1925, básník, překladatel, literární kritik, představitel Katolické moderny (1867 Příbram, 1892, 1942 Náchod)
 • ThDr. Innocenc Richard Kaulich OSB, admin. 1925 – ?, farář 1934 – 1935 (1880 Trutnov, 1907, 1937 Broumov)
 • Václav Antonín Kollert OSB, farář – 1935 – 1938 (1882 Velká Poříčí, 1908, 1943)
 • Antoni Grzeszik OMI, adm. od 1938 – ? Duchovní správu farnosti Orlová převzali ke dni 1. prosince 1938 Otcové obláti z mateřského kláštera v Lublińcu –
 • Karl Hahner OMI, farář – 1939 – 1945 (1903, 1927) (do 1946?)
 • Petr Adolf Unger OSB, adm. – 1946 – 1946 (1914 Šumvald, 1942 Olomouc, 1990 Moravec)
 • Josef František Holzmann OSB, adm. – 1. 5. 1946 – 30. 11. 1946 (1978 Černá nad Bory, 1904, 1952 Javůrek u Domašova)
 • Petr Adolf Unger OSB, Farář 1. 12. 1946 – 9. 2. 1951
 • Emil Bijok, adm. 1. 6. 1951 – 27. 12. 1981 (1913 Dobratice, 1937, 1981)
 • Ernest Dostál, adm. 28. 12. 1981 – 28. 2. 1982 (1935 Horní Suchá, 1958 Litoměřice, 2007 ?)
 • Msgre ThDr. Antonín Huvar, nositel Řádu Tomáše Garrigua Masaryka III. třídy, adm. – 1. 3. 1982 – 30. 6. 1990 (1922 Albrechtičky, 1947 Olomouc, 2009 Nový Jičín)
 • Josef Byrtus, farář – 1. 7. 1990 – 30. 6. 1992 (1935 Bukovec, 1958 Litoměřice, 2002 Třinec – Sosnová)
 • Miroslav Ševiola, farář – 1. 7. 1992 – 30. 6. 2000 (1963 Karviná, 1990 Olomouc)
 • Mgr. Pavel Cieslar, farář – 1. 7. 2000 – 30. 6. 2005 (1966 Frýdek – Místek, 1994 Olomouc)
 • Mgr. Martin Pastrňák O. Cr., farář – 1. 7. 2005 – 31. 7. 2013 (1971 Bílovec, 2003 Praha)
 • Mgr. Rafal Józef Wala, farář – od 1. 8. 2013 (1970 Bialsko – Biala, 1995 BIalsko – Biala)