Přeskočit na obsah

POD VĚŽEMI

O našem farním zpravodaji

Obnovení našeho farního zpravodaje vydáním jeho prvního čísla dne 6. dubna 2014, po téměř patnáctileté odmlce (dříve pod jménem VRBA), považujeme za probuzení, podobné probouzení přírody na jaře. Proto také toto první, jarní, číslo neslo stejný název – Probuzení.

Dvě krásné věže našeho zrestaurovaného kostela Narození Panny Marie jsou vidět z dálky, lidově se kostelu říká Orlovské Hradčany. Shlíží na celou orlovskou farnost a farní život se odehrává pod nimi. To byla myšlenka jednoho z názvů zpravodaje, který si z nabídky více možností vybrali sami farníci. 

Zpravodaj POD VĚŽEMI nejen o orlovské farnosti, ale i katolické církvi a křesťanském světě. Inspirujeme se právě probíhajícím liturgickým obdobím, událostmi, slovy papeže Františka a vnuknutím Ducha svatého. Chceme čtenáře i nás obohatit o nové i pozapomenuté poznatky a události, ale také se trochu pobavit.

Mezi stálé rubriky patří v prvé řadě Slovo farníkům od našeho pana faráře P. Mgr. Rafala Waly, dále Rozhovor s osobností farnosti a Zamyšlení na téma z liturgického období. Pro odlehčení přinášíme čtení na pokračování – aktuálně s názvem Svatí pod klenbou, kde přibližujeme životopisy svatých, zobrazených pod klenbou chrámu. Pokračujeme popisem chrámových fresek a oltářů. Pro naše polské farníky máme vyhrazenou stránku v polštině Nasze slowo.  Tématem Společenství vstupujeme do vnitřního života farnosti, přes osobní Svědectví a společenskou rubriku Farní rodina, k níž se váže nový seriál Orlovští kněží o osobnostech v historii naší farnosti. Další, nepravidelné, ale neméně zajímavé rubriky dávají našemu zpravodaji pestrost.

Věříme, že čtvrtletní vycházení zpravodajů a přijatelný počet 24 stránek vám přinesou pohodové čtení k nedělní kávičce.

Časopis je distribuován v našem kostele. V roce 2020 vychází ve dnech 1. 3., 7. 6., 6. 9. a 6. 12., vždy první neděli v daném měsíci. Uzávěrky čísel jsou 20. 4., 20. 7. a 20. 10.

Příjemné chvíle nad zpravodajem POD VĚŽEMI vám přeje redakce.

Co mi dává práce v redakci?

Představujeme naše společenství redakce při našich setkáních nad plánováním obsahu farního zpravodaje. Scházíme se vždy po vyjití nového čísla, abychom vám mohli naplánovat další. Bývá s námi i některý z našich kněží, ale někdy jsme sami.

o. Rafal

Je radost, že náš zpravodaj žije a podle všech znamení se má dobře. Je to vaše zásluha, za kterou vám ze srdce děkuji! Velice rád píšu články, a vůbec mě těší když něco žije a má prostě smysl!

Jana

Zpočátku jsem chtěla zkusit něco nového, pak jsem zjistila, že díky této činnosti získávám hlubší poznatky víry a častěji čtu v Písmu. I přesto, že je náročné seskládat všechny články, cítím se s každým dalším číslem obohacená.

Marek

Řekl bych o sobě, že jsem spíše externí člen našeho časopisu. Moc se neangažuji, ale pokud mi vyjde nějaká fotka, článek nebo rozhovor, který se lidem libí, jsem za to rád.

Anežka

V týmu lidí jsem pracovala celý život, tým redakční je tvořen dobrými a tvůrčími lidmi. Mám lidi ráda a, je-li náš společný cíl přiblížit občanům Orlové z více stran život v naší farnosti, trpělivě vysvětlovat pozitivní vliv víry v jednoho Boha a Písma svatého, je to práce radostná, smysluplná. Zájem a aktivní účast obou otců je pro mne vždy náboj.

Helena

Byla jsem v redakci u zrodu farního časopisu Vrba, který byl vydáván za otce Mirka Ševioly. Opět mě tato tvořivá činnost zlákala, neboť ráda přispěji nějakým článkem nebo návrhem a ráda si vyslechnu názory druhých členů na různá témata. Jsem svědkem proměn časopisu za léta, po která vychází, obsahem k vyšší úrovni, hodnotě a kvalitě, a to díky dokonalejší technice a schopnějším pracovníkům redakce.

František

Práci v redakci jsem se původně bránil. Necítil jsem se na to dost dobrý. Nakonec jsem za tuto zkušenost rád. Těší mne, že máme časopis na kvalitní úrovni a i z jiných farností a od nezaujatých pozorovatelů jsem zaznamenal kladné hodnocení. Dej Bůh, abychom takto vytrvali a dodávali i nadále spoustu užitečných informací, svědectví a poučného čtení nejen naší farnosti.