Události a zajímavosti v naší farnosti a v okolí
Slavnost Božího Těla
V neděli 6. června oslavíme slavnost Těla a Krve Páně. Mše svatá bude pouze jedna v 9:00 hodin a ukončena…
Noc kostelů
V pátek 28. května večer se po roce opět otevřou kostely, aby přivítaly každého, kdo si je chce prohlédnout. Mezi…
Ekumenická bohoslužba
V úterý 25. května v 18:00 hodin zveme do kostela na svatodušní ekumenickou bohoslužbu. Chceme se spolu s našimi bratry…
Bohoslužby opět v kapli
Od pondělí 3. května se můžeme scházet opět v kapli sv. Jana Nepomuckého v Orlové – Lutyni. Mše svaté zde…
Svátek Božího milosrdenství
První neděli po Velikonocích, letos 11. dubna, slavíme Svátek Božího milosrdenství. Tento svátek ustanovil papež Jan Pavel II. 30. dubna…
Jak prožít Velikonoce doma?
Když nemůžeme všichni na bohoslužby v kostele pro omezení počtu účastníků, a přesto chceme tyto dny prožít s našimi dětmi…
Soutěž

Vyhlašujeme soutěž!

Pokud rádi malujete nebo tvoříte grafiku na počítači, tahle soutěž je určitě pro vás a vůbec nezáleží, jestli je vám devět nebo devadesát. Hledáme nápady, které vás mohou v našem rybníčku proslavit a kostelu pomohou...

Modlitby matek

Zveme na další setkání v komunitním centru 4ka na "čtyřce" ve středu 8. června v 17:30 hodin. Přijďte mezi nás!

Noc kostelů

Už v pátek 10. června nás čeká další noc v kostele otevřeném i pro vás. Těším se na každého, kdo k nám zavítá třeba jen na chvíli.

Víkendy pro vás

Jsme rádi, že i letos můžeme nabídnout kostel k prohlídkám o víkendech a svátcích. Na setkání s vámi se těší i naši průvodci - Tonička a Honza.

Rozhovor s Pánem

Je sám ve svatostánku. Přijďte mu říct, co vám leží na srdci, čím žijete... Každé úterý večer můžete přijít do kostela a v tichu, před Pánem si srovnat své myšlenky, pobýt před svatostánkem, chválit Boha, prosit nebo děkovat... První úterý v měsíci v 21:00 - 22:00 hodin je modlitba společná, organizovaná, ostatní úterý ve 20:00 - 21:00 hodin tichá, soukromá.

Věříme...

Bohu, Otci všemohoucímu, Stvořiteli nebe i země.

Ježíši Kristu, Synu jeho jedinému, Pánu našemu, který se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z  mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího a odtud přijde soudit živé i mrtvé.

Duchu Svatému, věříme ve svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. 

Amen.

Kdo jsme

Jsme společenstvím věřících v jediného Boha, který je nejvyšší Dobro, Láska a Moudrost, Věříme v jeho Syna Ježíše Krista, chválíme ho a oslavujeme, děkujeme mu za vše dobré v našich životech a prosíme ho o pomoc v těžkých chvílích a zkouškách. Věříme v dobro v lidech a, že chceme-li změnit svět kolem nás, musíme začít u sebe. Věříme, že i pokus se počítá a že každé přání dobra, každá upřímná modlitba nese blíže k Dobru nás i ty, za které se modlíme. Jsme součástí římskokatolické církve, velké rodiny Božích dětí, a zveme k bratrství i vás… Církev chce umožnit všem lidem setkat se s Bohem, pomáhá jim uvést je do života s ním a do života v církvi. Církev se projevuje při liturgickém slavení, ve vzájemném společenství, službě a vydávání svědectví.

Slavení

Liturgie

Svědectví

Martyrie

Služba

Diakonie

Píseň

k Panně Marii zázračné, která ve výsadním a svobodném opatském kostele řádu sv. Otce Benedikta v Orlové knížectví Těšínského v Horním Slezsku nábožně se ctí. Na památku 600. založení kostela v Orlově, a k rozmnožení cti a slávy Božía nejsvětější Marie Panny sepsal Aemilian Kolář, S. B. správce duchovní v Orlově v jazyku českém, a Pavel Matuszynski, kooperator v Karviné v jazyku polském. V Orlově dne 12. března 1868.

Naši lidé

Kdo jsme a kdo jsou naši stávající duchovní správci farnosti.
P. Mgr. Rafal Jozef Wala

farář

P. Mgr. Mieczyslaw Augustynowicz

farní vikář

Mgr. Eva Lančová

varhanice

Mgr. Jan Hlosta

kostelník a průvodce

Přidejte se

Proč v Boha věříme, co nás k víře vede, proč myslíme, že je dobré v něj věřit?
Chceme se s Vámi podělit o naše příběhy.
Řekněte nám ten svůj...

K víře mě přivedla maminka, dala mi základ. Kdykoli můžu Boha poprosit o pomoc nebo radu.

Víra mi dává sílu jít dál v životních těžkostech. Také mám naději, že se jednou setkám s rodinou a Ježíšem, že duše žije dál.

-

Jako malíř jsem prošel nejedno místo, nejednu domácnost. A napadlo mne na každém místě se pomodlit za lidi i za to místo, protože jak víme, většina lidí to nedělá ani za sebe, natož za jiné. Ovšem toto jednání bylo jen mezi mnou a Bohem, nikomu jsem o tom neříkal. Někdo si řekne, taková zbytečnost a kdo ví, jestli naše modlitby Bůh slyší.

Hm, asi slyší. Protože mne jednou zastavil jeden dávnější zákazník a z ničeho nic mi velice děkoval, že jsem jsem se za něj údajně dobře modlil. Jak je to ale možné, když jsem o tom nikdy nikomu neříkal?

František

Kde nás najdete

Scházíme se nejčastěji k slavení bohoslužeb v našem farním kostele Narození Panny Marie v Orlové - Městě nad Starým náměstím nebo v kapli sv. Jana Nepomuckého v Orlové - Lutyni na ulici U Kapličky, ale najdete nás i jinde - na faře pod kostelem, ve farní sálce nebo na farní zahradě. Máme také hřbitovní kapli v Orlové - Městě, kde bývají pravidelně dušičkové pobožnosti.
Naše setkání jsou otevřená všem,
přijďte se podívat.
1

Kostel Narození Panny Marie

v Orlové – Městě u Starého náměstí

2

Kaple sv. Jana Nepomuckého

v Orlové – Lutyni, na ulici U Kapličky

3

Hřbitovní kaple

v Orlové – Městě na hřbitově u ulice Klášterní

4

Fara

v Orlové – Městě na ulici Lidické, čp. 770

Napište nám

Kontaktní formulář
Telefon

P. Mgr. Rafal Wala
farář
+420 731 953 230

P. Mgr. Mieczyslaw Augustynowicz
farní vikář
+420 734 732 683

Kontakt

Římskokatolická farnost Orlová Lidická 770, 735 11 Orlová - Město
IČO 688 99 050
DS uea398z
č. účtu 1724169359/0800

E-mail

rkf.orlova@doo.cz

Telefon

P. Mgr. Rafal Wala
farář
+420 731 953 230

P. Mgr. Mieczyslaw Augustynowicz
farní vikář
+420 734 732 683

Kontakt

Římskokatolická farnost Orlová
Lidická 770
735 11 Orlová - Město
IČO 688 99 050
DS uea398z
č. účtu 1724169359/0800

E-mail

rkf.orlova@doo.cz