Římskokatolická farnost Orlová

Kdo jsme? Kde nás najdete?

Bohoslužby

Veškeré informace o pořádaných bohoslužbách a časech bohoslužeb naleznete na tomto odakazu

Naše historie

Zajímá Vás historie kostela? Vše o našem kostele Vám rádi sdělíme na na tomto odkazu

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

Týden modliteb za jednotu křesťanů

"Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit" - těmito slovy z 2. kapitoly Matoušova evangelia je uveden týden od 18. do 25....

Slavnost Zjevení Páně

Ve čtvrtek 6. ledna slavíme doporučený svátek - Zjevení Páně, ve kterém si připomínáme zjevení Pána Ježíše mudrcům z Východu - "Třem králům"....

Začala Tříkrálová sbírka 2022

Už 22. ročník tradiční sbírky proběhne ve dnech 1. - 16. ledna 2022. V mnohých městech vyjdou opět do ulic skupinky malých koledníků s novoročním...

Otevřené chrámy

Od května do října, každou sobotu, neděli a svátek máme pro vás kostel otevřen od 13:00 do 19:00 hodin

TICHO

Chcete vědět, jaké to je být chvíli v kostelním tichu? Stavte se některou středu mezi 19:00 a 20:00 hodin.

FARNÍ POUŤ

Dne 10. 9. si připomeneme 800 let místa, kde stojí náš kostel a kde dříve stával klášter benediktinů, a koncertem oslavíme  100. let našich varhan.

BROUMOV – NERATOV

Ke kořenům

Zveme na pouť do benediktinského kláštera v Broumově a do Neratova – v sobotu 15. 7. Proč právě tam? Protože tato místa spojuje s naším městem pocit beznaděje… Pocit, který však lidé z těch míst úspěšně překonávají…

ELVA FROUZ: Pozvání do ticha kontemplace

Jak ve světě přeplněném podněty, jak s hlavou plnou myšlenek a problémů je možné se zastavit. Na chvíli. V tichu. Laskavě hledět na skutečnost. Dotknout se podstaného uvnitř. Přednáška, debata, praktická kontemplace v kostele nebo parku, grilování na zahradě a povídání – to vše nás čeká 24. června.

Věříme…

Bohu, Otci všemohoucímu, Stvořiteli nebe i země.

Ježíši Kristu, Synu jeho jedinému, Pánu našemu, který se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího a odtud přijde soudit živé i mrtvé.

Duchu Svatému, věříme ve svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný.

Amen.

Píseň

K Panně Marii zázračné, která ve výsadním a svobodném opatském kostele řádu sv. Otce Benedikta v Orlové knížectví Těšínského v Horním Slezsku nábožně ctí. Na památku 600. založení kostela v Orlové, a k rozmnožení cti a slávy Boží a nejsvětější Marie Panny sepsal Aemilian Kolář, S. B. správce duchovní v Orlové v jazyce českém, a Pavel Matuszynski, kooperátor v Karviné v jazyce polském.

V Orlové dne 12. března 1868.

POD VĚŽEMI

Přečtěte si náš časopis

Čtvrtletník o dění u nás pro vás pravidelně připravuje naše redakce. Ke koupi je v kostele, starší čísla si můžete přečíst na tomto odkazu.