Bohoslužby

 • od

Po dobu trvání nouzového stavu se podle rozhodnutí biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze ruší všechny veřejné (nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území ostravsko – opavské diecéze. Věřícím je biskupem až do odvolání udělen dispens od povinné účasti na nedělní mši svaté.

Všichni věřící jsou pozváni k vytrvalé modlitbě v domácích komunitách podle učení Ježíše Krista:

Jestliže se shodnou na zemi dva z vás v jakékoliv věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.” (Mt 18,19-20)

Věřící jsou zvláště pozváni ke společné modlitbě každý večer ve 20:00 hodin.

Kněží budou slavit mše svaté v obvyklých časech bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.

V době velikonočních svátků se bez účasti lidu konají bohoslužby v těchto časech:

 • Květná neděle 5. 4. v 10:00 hodin
 • Zelený čtvrtek 9. 4. v 18:00 hodin, následuje možnost modliteb doma, viz. rozpis níže
 • Velký pátek 10. 4. v 15:00 hodin, následuje možnost modliteb doma, viz. rozpis níže
 • Bílá sobota 11. 4. v 18:00 hodin; adorace u Božího hrobu od 8:00 do 17:00 hodin – na tuto adoraci i na modlitby během čtvrtku a pátku je možno se zapsat do tohoto rozpisu
 • Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční v neděli 12. 4. v 10.00 hodin
 • Pondělí velikonoční 13. 4. v 10:00 hodin

Přehled aktuálně vysílaných bohoslužeb najdete na stránkách https://www.mseonline.cz/.

V případě dotazů a jakýchkoliv pochybností je možno se obrátit na faráře farnosti P. Mgr. Rafala Walu na tel. číslo 731 953 230.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Bohoslužby

 • od

Obvyklé časy bohoslužeb

 • pondělí v 18:00 hodin (v letním čase), v 17:00 hodin (v zimním čase) v kapli v Orlové -Lutyni, česky
 • úterý v 8:00 hodin v kapli v Orlové -Lutyni, polsky
 • středa v 8:00 hodin v kapli v Orlové -Lutyni, česky
 • čtvrtek v 18:00 hodin ve farním kostele v Orlové – Městě, česky
 • pátek v 18:00 hodin ve farním kostele v Orlové – Městě, česky
 • sobota v 18:00 hodin (LČ), 17:00 hodin (ZČ) v kapli v Orlové -Lutyni, česky
 • neděle v 9:00 hodin polsky, v 10:00 hodin česky, ve farním kostele v Orlové – Městě

Před mší svatou je příležitost ke svátosti smíření, vyjma nedělních bohoslužeb.

Aktuální změny

Od července 2021 spravují orlovští kněží také Římskokatolickou farnost Petřvald. Z tohoto důvodu byly upraveny časy bohoslužeb ve čtvrtky a pátky – protože v Petřvaldě budou v tyto dny mše svaté v 17:00 hodin, budou mše v Orlové stále v 18:00 hodin bez ohledu na letní či zimní čas. Podobně před nedělními bohoslužbami v Orlové nebude možné zpovídat, protože v Petřvaldě bude mše svatá v 9:00 hodin.

Intence mší svatých

Přehled intencí na jednotlivé dny najdete zde.

Pravidla při bohoslužbách v souvislosti s protinákazovými opatřeními

 • minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů jedné rodiny nebo jinak propojených osob),
 • povinná desinfekce rukou před vstupem do bohoslužebného prostoru,
 • povinnost mít roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie,
 • vynechává se pozdravení pokoje a žehnání svěcenou vodou,
 • kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm,
 • kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.), údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče,
 • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor,
 • obdobná pravidla platí pro svatby a křty,
 • kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči,
 • za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.

Bohoslužby v médiích

Přehled aktuálně vysílaných bohoslužeb najdete na stránkách https://www.mseonline.cz/.

Dotazy

V případě potřeby kontaktu z knězem, potřeby svátosti smíření, individuální modlitby v kostele nebo přijetí svatého přijímaní kontaktujte kněze farnosti na telefonních číslech 734 732 683 nebo 731 953 230.