V pátky postní doby, vždy po mši svaté, zůstaneme v kostele o chvíli déle a společně si při pobožnosti křížové cesty připomeneme těžkou cestu, kterou kráčel náš Pán.

Jako každý rok modlitbu povedou jednotlivá společenství naší farnosti na různé úmysly:

  • 19. 2. – 17:30 – Za ženy a matky – Modlitby matek
  • 26. 2. – 17:30 – Za farnost a město – Společenství seniorů
  • 5. 3. – 17:30 – Za nemocné a opuštěné – Společenství živého růžence
  • 19. 3. – 17:30 – Za děti a mládež – Skauti Orlíci
  • 26. 3. – 17:30 ­– Za muže a otce – Ministranti, o. Mieczyslaw
  • 2. 4. – 15:00 – Velkopáteční křížová cesta – o. Rafal