Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit“ – těmito slovy z 2. kapitoly Matoušova evangelia je uveden týden od 18. do 25. ledna 2022, který spojuje křesťany z různých církví po celém světě. V „temné“ době pandemie covid-19 nás motivuje k cestě za Světlem a se Světlem, které nám bylo darováno v narození Ježíše Krista v Betlémě.

Letošní týdenní program nám předkládají křesťané z Blízkého východu, z libanonského Bejrútu, kteří se nyní nacházejí v mimořádně těžké situaci kvůli ekonomickému kolapsu jejich země. Zvou nás na cestu společné modlitby a rozjímání nad slovem Písma a v ekumenickém společenství. Kéž bychom nezůstali neteční vůči tomuto pozvání… Nechoďme za hvězdami, které vyjdou a zhasnou. Pojďme s mudrci z Východu a pokloňme se Králi králů. Pojďme společně za Světlem a pak s tímto Světlem i do svého okolí, které mnohdy tápe, bloudí a nevidí světlo vůbec žádné. A přece to Světlo svítí! Svědčí o něm Janovo evangelium 1,5: „To světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila.“

Kéž toto Světlo Ježíš osvěcuje i naše putování tímto světem.

Chcete-li se také přidat ke společné modlitbě křesťanů za jednotu na celém světě, texty na jednotlivé dny najdete zde.