Aktuální změny

  • Ve středu 29. listopadu mše svatá v kostele v 18:00 hodin – Červená středa
  • Ve čtvrtek 7. prosince mše svatá v 8:00 hodin v kapli – v kostele benefiční koncert

Intence mší svatých

Přehled intencí na jednotlivé dny roku 2023 najdete na tomto odkazu

Bohoslužby v médiích

Zejména nemocní a staří oceňují možnost účastnit se mše svaté alespoň virtuálně. Možností je mnoho, aktuální přehled vysílaných bohoslužeb najdete na stránkách

Dotazy

V případě potřeby duchovního pohovoru, kontaktu s knězem, svátosti smíření, individuální modlitby v kostele nebo přijetí svatého přijímaní apod. kontaktujte kněze farnosti na telefonních číslech 734 732 683 nebo 731 953 230

Aktuality

Bohoslužby

Zajímá Vás

Galerie