Bohoslužby

Obvyklé časy bohoslužeb

 • pondělí v 18:00 hodin (v letním čase), v 17:00 hodin (v zimním čase) v kapli v Orlové -Lutyni, česky
 • úterý v 8:00 hodin v kapli v Orlové -Lutyni, polsky
 • středa v 8:00 hodin v kapli v Orlové -Lutyni, česky
 • čtvrtek v 18:00 hodin ve farním kostele v Orlové – Městě, česky
 • pátek v 18:00 hodin ve farním kostele v Orlové – Městě, česky
 • sobota v 18:00 hodin (LČ), 17:00 hodin (ZČ) v kapli v Orlové -Lutyni, česky
 • neděle v 9:00 hodin polsky, v 10:00 hodin česky, ve farním kostele v Orlové – Městě

Před mší svatou je příležitost ke svátosti smíření, vyjma nedělních bohoslužeb.

Aktuální změny

Od července 2021 spravují orlovští kněží také Římskokatolickou farnost Petřvald. Z tohoto důvodu byly upraveny časy bohoslužeb ve čtvrtky a pátky – protože v Petřvaldě budou v tyto dny mše svaté v 17:00 hodin, budou mše v Orlové stále v 18:00 hodin bez ohledu na letní či zimní čas. Podobně před nedělními bohoslužbami v Orlové nebude možné zpovídat, protože v Petřvaldě bude mše svatá v 9:00 hodin.

Intence mší svatých

Přehled intencí na jednotlivé dny najdete zde.

Pravidla při bohoslužbách v souvislosti s protinákazovými opatřeními

 • minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů jedné rodiny nebo jinak propojených osob),
 • povinná desinfekce rukou před vstupem do bohoslužebného prostoru,
 • povinnost mít roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie,
 • vynechává se pozdravení pokoje a žehnání svěcenou vodou,
 • kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm,
 • kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.), údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče,
 • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor,
 • obdobná pravidla platí pro svatby a křty,
 • kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči,
 • za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.

Bohoslužby v médiích

Přehled aktuálně vysílaných bohoslužeb najdete na stránkách https://www.mseonline.cz/.

Dotazy

V případě potřeby kontaktu z knězem, potřeby svátosti smíření, individuální modlitby v kostele nebo přijetí svatého přijímaní kontaktujte kněze farnosti na telefonních číslech 734 732 683 nebo 731 953 230.