Bohoslužby

 • pondělí v 18:00 hodin (v letním čase), v 17:00 hodin (v zimním čase) v kapli v Orlové -Lutyni, česky
 • úterý v 8:00 hodin v kapli v Orlové -Lutyni, polsky
 • středa v 8:00 hodin v kapli v Orlové -Lutyni, česky
 • čtvrtek v 18:00 hodin (LČ), 17:00 hodin (ZČ) ve farním kostele v Orlové – Městě, česky
 • pátek v 18:00 hodin (LČ), 17:00 hodin (ZČ) ve farním kostele v Orlové – Městě, česky
 • sobota v 18:00 hodin (LČ), 17:00 hodin (ZČ) v kapli v Orlové -Lutyni, česky
 • neděle v 9:00 hodin polsky, v 10:00 hodin česky, ve farním kostele v Orlové – Městě

Před každou mší svatou je příležitost ke svátosti smíření ve zpovědnici v kostele.

Informace k době postní

najdete v příloze.

Aktualizace 17. 2. 2021 – informace k nouzovému stavu

V době nových nouzových opatření do odvolání bude naše farnost fungovat následujícím způsobem:

 • Mše svaté se konají pouze ve farním kostele, vždy v pondělí až sobotu v 17:00 hodin a v neděli v 9:00 a 10:00 hodin.
 • Na bohoslužbách je povolena účast 25 věřících (10 % kapacity kostela).
 • V případě potřeby kontaktu z knězem, potřeby svátosti smíření, individuální modlitby v kostele nebo přijetí svatého přijímaní kontaktujte kněze farnosti na telefonních číslech na telefonních číslech 734 732 683 nebo 731 953 230.

Intence mší svatých

Intence dosud zapsaných mší svatých jsou slouženy beze změn, tedy i na bohoslužbách bez účasti lidu. Přehled intencí najdete zde.

Pravidla při bohoslužbách

 • minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů jedné rodiny nebo jinak propojených osob),
 • povinná desinfekce rukou před vstupem do bohoslužebného prostoru,
 • povinnost mít roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie,
 • vynechává se pozdravení pokoje a žehnání svěcenou vodou,
 • kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm,
 • kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.), údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče,
 • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor,
 • obdobná pravidla platí pro svatby a křty,
 • kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči,
 • za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.

Bohoslužby v médiích

Přehled aktuálně vysílaných bohoslužeb najdete na stránkách https://www.mseonline.cz/.

Dotazy

V případě dotazů a jakýchkoliv pochybností je možno se obrátit na faráře farnosti P. Mgr. Rafala Walu na telefonní číslo 731 953 230.