Bohoslužby

 • pondělí v 18:00 hodin (v letním čase), v 17:00 hodin (v zimním čase) v kapli v Orlové -Lutyni, česky
 • úterý v 8:00 hodin v kapli v Orlové -Lutyni, polsky
 • středa v 8:00 hodin v kapli v Orlové -Lutyni, česky
 • čtvrtek v 18:00 hodin (LČ), 17:00 hodin (ZČ) ve farním kostele v Orlové – Městě, česky
 • pátek v 18:00 hodin (LČ), 17:00 hodin (ZČ) ve farním kostele v Orlové – Městě, česky
 • sobota v 18:00 hodin (LČ), 17:00 hodin (ZČ) v kapli v Orlové -Lutyni, česky
 • neděle v 9:00 hodin polsky, v 10:00 hodin česky, ve farním kostele v Orlové – Městě

AKTUÁLNÍ ZMĚNY – KORONAVIRUS

Od pondělí 22. června se vracíme k dřívějšímu bohoslužebnému pořádku – viz. výše.

Mše svaté budou opět také v kapli svatého Jana Nepomuckého v Orlové – Lutyni na ulici U Kapličky: v pondělí a v sobotu večer v 18:00 hodin, v úterý a středu ráno v 8:00 hodin. 
V kostele budou slouženy mše svaté pouze ve čtvrtek a pátek v 18:00 hodin a v neděli v 9:00 a 10:00 hodin.

Pouze v kostele v Orlové – Městě budou bohoslužby pouze do neděle 21. června:

 • v pondělí v 18:00 hodin – česká,
 • v úterý v 18:00 hodin – polská,
 • ve středu až sobotu v 18:00 hodin – česká,
 • v neděli v 9:00 hodin – polská a v 10:00 hodin – česká.

Před každou mší svatou bude příležitost ke svátosti smíření ve zpovědnici v kostele.

Intence mší svatých

Intence dosud zapsaných mší svatých jsou slouženy beze změn, tedy i na bohoslužbách bez účasti lidu. Přehled intencí najdete zde.

Pravidla při bohoslužbách

 • minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů jedné rodiny nebo jinak propojených osob),
 • povinná desinfekce rukou před vstupem do bohoslužebného prostoru,
 • povinnost mít roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie,
 • vynechává se pozdravení pokoje a žehnání svěcenou vodou,
 • kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm,
 • kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.), údrbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče,
 • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor,
 • obdobná pravidla platí pro svatby a křty,
 • kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči,
 • za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.

Bohoslužby v médiích

Přehled aktuálně vysílaných bohoslužeb najdete na stránkách https://www.mseonline.cz/.

V případě dotazů a jakýchkoliv pochybností je možno se obrátit na faráře farnosti P. Mgr. Rafala Walu na tel. číslo 731 953 230.