Římskokatolická farnost Orlová

Kdo jsme? Kde nás najdete?

Bohoslužby

Veškeré informace o pořádaných bohoslužbách a časech bohoslužeb naleznete na tomto odakazu

Naše historie

Zajímá Vás historie kostela? Vše o našem kostele Vám rádi sdělíme na na tomto odkazu

Svatodušní vaječina

Svatodušní vaječina

V neděli 28. května slavíme Seslání Ducha svatého. Mše svatá bude jako obvykle v 9:00 a 10:00 hodin v kostele. Co však...

Noc kostelů

Noc kostelů

Letošní Noc nabízí hudbu a setkání. Setkat se můžete se „starými“ známými – dejte si sklenku mešního vína s panem...

Svatodušní novéna pro město

Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně 19. května se celá církev devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého, až do Letnic - slavnosti Seslání...

I. Fatimský den

Měsíc Panny Marie V sobotu 13. května církev slaví liturgickou památku Panny Marie Fatimské. V tento den roku 1917 se na návrší Cova da Iria u...

Pouť v kapli

V úterý 16. května oslavíme svátek sv. Jana Nepomuckého slavnostní bohoslužbou v kapli v Orlové - Lutyni v 18:00 hodin. Ranní mše svatá v 8:00 hodin...

Otevřené chrámy

Od května do října, každou sobotu, neděli a svátek máme pro vás kostel otevřen od 13:00 do 19:00 hodin

TICHO

Chcete vědět, jaké to je být chvíli v kostelním tichu? Stavte se některou středu mezi 19:00 a 20:00 hodin.

FARNÍ POUŤ

Dne 10. 9. si připomeneme 800 let místa, kde stojí náš kostel a kde dříve stával klášter benediktinů, a koncertem oslavíme  100. let našich varhan.

BROUMOV – NERATOV

Ke kořenům

Zveme na pouť do benediktinského kláštera v Broumově a do Neratova – v sobotu 15. 7. Proč právě tam? Protože tato místa spojuje s naším městem pocit beznaděje… Pocit, který však lidé z těch míst úspěšně překonávají…

ELVA FROUZ: Pozvání do ticha kontemplace

Jak ve světě přeplněném podněty, jak s hlavou plnou myšlenek a problémů je možné se zastavit. Na chvíli. V tichu. Laskavě hledět na skutečnost. Dotknout se podstaného uvnitř. Přednáška, debata, praktická kontemplace v kostele nebo parku, grilování na zahradě a povídání – to vše nás čeká 24. června.

Věříme…

Bohu, Otci všemohoucímu, Stvořiteli nebe i země.

Ježíši Kristu, Synu jeho jedinému, Pánu našemu, který se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího a odtud přijde soudit živé i mrtvé.

Duchu Svatému, věříme ve svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný.

Amen.

Píseň

K Panně Marii zázračné, která ve výsadním a svobodném opatském kostele řádu sv. Otce Benedikta v Orlové knížectví Těšínského v Horním Slezsku nábožně ctí. Na památku 600. založení kostela v Orlové, a k rozmnožení cti a slávy Boží a nejsvětější Marie Panny sepsal Aemilian Kolář, S. B. správce duchovní v Orlové v jazyce českém, a Pavel Matuszynski, kooperátor v Karviné v jazyce polském.

V Orlové dne 12. března 1868.

POD VĚŽEMI

Přečtěte si náš časopis

Čtvrtletník o dění u nás pro vás pravidelně připravuje naše redakce. Ke koupi je v kostele, starší čísla si můžete přečíst na tomto odkazu.