Zajímá Vás

Farnost Orlová
Naši lidéOdkazy

Bohoslužby – intence

Naší farnosti se každý den slaví mše svatá. Rádi budeme pamatovat na vaše úmysly – intence. Vždy je potřeba dohodnout termín a úmysl v sakristii kostela, kde bude zapsán do kalendáře.

Křest

Ať už jde o křest dospělého nebo dítěte, nebo o přijetí do společenství katolické církve nebo o přípravu na přijímání dalších svátostí dosud nepraktikujícím katolíkem, obraťte se s důverou na kněze farnosti – rád Vám poskytne bližší informace.

O křest pro své děti žádají rodiče. Dítě, které má být pokřtěno, má být vychováváno ve víře v Ježíše Krista, jak ji předává katolická církev. S žádostí o křest se obraťte na kněže alespoň měsíc před zamýšleným datem křtu. Udělení svátosti křtu dítěti předchází příprava rodičů. Dospělý žádá o křest sám. V takovém případě trvá příprava na křest 1 – 1,5 roku podle okolností a situace žadatele.

Svatba

Snoubenci, kteří chtějí přijmou svátost manželství, tj. uzavřít církevní sňatek v naší farnosti, ať se obrátí na kněze nejméně tři měsíce před uvažovaným sňatkem. Kněz Vás bude informovat o všech náležitostech nutných k uzavření svátosti manželství. Samotnému slavení církevního sňatku předchází příprava.

Pohřeb

O křesťanský pohřeb žádají kněze pozůstalí. Nejprve je třeba dohodnout termín pohřbu. Pohřební obřady se konají ve farmín kostele nebo na hřbitově v kapli. Forma posledního rozloučení se řídí církevními předpisy.

Svátost nemocných

Svátost nemocných se uděluje při společném slavení v rámci mše svaté pravidelně jednou ročně (zpravidla na jaře), individuálně podle potřeby kdykoliv. V případech náhlého zhoršení zdraví nemocného nebo starého člověka, je dobré obrátit se na kněze co nejdříve. Kněz rád poslouží svátostí potřebným ve zdravotnických zařízeních nebo doma.

Zpověď – svátost smíření

Svátost smíření můžete v kostele přijmout před každou mší svatou. Kněz je ve zpovědnici k disopzici přibližně půl hodinu před začátkem každé bohoslužby, ale je možno jej požádat o zpověď také jindy a mimo zpovědnici. Na kněze se obraťte také s žádostí o duchovní rozhovor nebo osobní modlitbu s Vámi. Kněz také rád poslouží svátostí smíření nemocným doma, ve zdravotnických zařízeních nebo v domově seniorů.