POD VĚŽEMI

Farní čtvrtletník
O ZpravodajiRedakce

Co mi dává práce v redakci? 

Představujeme naše společenství redakce při našich setkáních nad plánováním obsahu farního zpravodaje. Scházíme se vždy po vyjití nového čísla, abychom vám mohli naplánovat další. Bývá s námi i některý z našich kněží, ale někdy jsme sami.

POD VEŽEMI

Přečtěte si náš časopis

Zpravodaj Římskokatolické farnosti Orlová Pod Věžěmi pro Vás naše redakce pravidelně připravuje. Časopis si můžete zakoupit přímo v kostele, nebo později si jej můžete přečíst i na našem webu.

Aktuality

Bohoslužby

Zajímá Vás

Galerie