Píseň

Farnost Orlová
O písniText pisně

Na památku 600. založení kostela v Orlově, a k rozmnožení cti a slávy Boží a nejsvětější Marie Panny sepsal Aemilian Kolář, O. S. B. správce duchovní v Orlově v jazyku českém, a Pavel Matuszynski, kooperator v Karviné v jazyku polském. V Orlově dne 12. března 1868.

Aktuality

Bohoslužby

Zajímá Vás

Galerie