Přeskočit na obsah

Píseň

Na důkaz úcty a důvěry k nejsvětější Marii Panně v Orlovském kostele píseň k Panně Marii zázračné, která ve výsadním a svobodném opatském kostele řádu sv. Otce Benedikta v Orlové knížetství Těšínském v Horním Slezsku nábožně se ctí, jenž byla v Opavě l. p. 1765. vytištěna a v mnohých rodinách v Slezsku dosud zachována.

 1. V těžké nemoci ležím, lékaře sobě hledím,
  který by mne moh’ uzdravit. Žádného nevím.
 2. Velice jsem raněný, žádného potěšení
  nenalezám v tomto světě, nic k spomožení.
 3. Slyšel jsem již dávno já, že jest mezi horama
  v Slezsku místo k uzdravení: Svatyň Orlovská.
 4. Tam jest lékařka dobrá: Maria Krista Pána,
  která lidi mnohokráte již uzdravila.
 5. I také z posedlého vyhání ďábla zlého
  z moci Ježíše, synáčka svého milého.
 6. Má duchovní lékaře, kněze benediktiny,
  ti každého vyslejchají, jak jest raněný.
 7. Maria medicínu každému kajícímu:
  Do srdce lítost k pokání dá k uzdravení.
 8. K té lékařce já půjdu, cesty se bát nebudu,
  byť dost nebezpečná byla, dbáť nic nebudu.
 9. Tam lítostivě vyznám, že sedm ran v srdci mám,
  kterými svou duši k smrti poraněnou mám.
 10. Tu přijav poenitenci, příjemnou absoluci,
  lítost nad svými vinami zachovám v srdci.
 11. Již nyní na kolena padni tělo, duše má,
  za uzdravení děkuji Tobě, Maria!
 12. Žádného míti nechci. V štěstí též i v neštěstí
  v Tobě mé doufání bude, Maria v Orlově!
 13. Ještě jednu žádost mám, jíž Ti proti nehodám
  všechny domácí, Maria, v ochranu dávám.
 14. Chraň je od všeho zlého, coby bylo škodného.
  Oni budou velebiti Tvé svaté jméno.
 15. Ach tedy, Matko dobrá, odpusť, že není možná,
  abych mohl zde zůstati až do své smrti.
 16. Bolestně odcházím pryč, již nemohu mluvit víc.
  U Tebe zde pozůstat, brání mi to již.
 17. Odcházím sic s tělem pryč od Tebe, Maria, již.
  Srdcem však zde chci zůstávat až do své smrti.
 18. Měj se dobře, Maria, s Tebou se již loučím já,
  nezapomeň se nad synem svým, matko milá.
 19. Já Tobě chci vděčným býť, Tvé jméno vždy velebiť,
  Abych s Tebou, ó Maria, mohl s Tebou býť.
 20. Tam Boha Otce, Syna, Též i svátého Ducha
  na věky budem chváliti. Amen Maria!

Na památku 600. založení kostela v Orlově, a k rozmnožení cti a slávy Boží a nejsvětější Marie Panny sepsal Aemilian Kolář, O. S. B. správce duchovní v Orlově v jazyku českém, a Pavel Matuszynski, kooperator v Karviné v jazyku polském. V Orlově dne 12. března 1868.