Půst v naší farnosti

Farnost Orlová
Křížové cestyCestou modlitby

Popeleční středa

 • 14. února v 18:00 hodin
 • Liturgie Popeleční středy nás uvádí do doby postní, vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hřích.
 • Mše svatá s udělováním popelce je sloužena v kostele v 18:00 hodin. Ranní bohoslužba v kapli v Orlové – Lutyni se nekoná.
 • Popeleční středa je dnem přísného půstu, což znamená zdrženlivost od masa a střídmost v jídle. Je možno se najíst tři krát během dne, ale jen jednou do dosyta.

Křížové cesty

 • V pátky po mši svaté, kromě 8. 3.
 • K hlubšímu prožití postní doby vedou lidové pobožnosti křížové cesty, které každý týden připravuje jedno z farních společenství. Setkáváme se při nich vždy v pátky po mši svaté. Rozpis témat a společenství najdete na tomto odkazu.

Svátost smíření – zpověď

 • Předvelikonoční mimořádná příležitost:
 • v pondělí 25. 3. od 17:00 do 18:00 hod v kostele
 • v úterý 26. 3. od 17:00 do 18:00 v kostele
 • ve středu 27. 3. od 17:00 do 18:00 hod v kostele
 • Pravidelná příležitost bývá půlhodinu před každou mší svatou (mimo neděle a svátky).

Modlitba za sebe navzájem

 • Napište svou prosbu na lístek a ten vložte do košíku na stolku vlevo na začátku kostelní lodi. 
 • Zároveň si vezměte jiný a za tuto prosbu se po dobu postní doby modlete.
 • Stejně tak se za váš úmysl pomodlí ten, kdo si vaši prosbu vytáhne.

Hromnice

Pomůžete nám s přípravou Velikonoc v kostele?

Úklid kůru kostela – bude ohlášeno

Zdobení kostela – bude ohlášeno

Úklid kostela – bude ohlášeno

Aktuality

Bohoslužby

Zajímá Vás

Galerie