Přeskočit na obsah

Půst

Modlitba, půst, almužna

Nic nového pod sluncem, rok co rok stejné „otřepané“ rady… Přesto člověk zatím nenašel lepší prostředky proměny – ne druhých, ale sebe sama. Protože jediné, co můžeme skutečně změnit, jsme my… A až potom se možná začne ptát i naše okolí po důvodech té změny, naší naděje, dobré nálady… Dobro se prostě nedá naočkovat, ani vnutit… Dobro může jen přitahovat a lákat – a možná provokovat. Zkusme proto vzít tuto trojici vážně. A při tom pozorujme, co s námi dělá. Jak mění náš zrak, chuť, čich… jak proměňuje naše srdce. A možná i životy těch, kterým tím pomůžeme, na kterých nám začne víc záležet…

Postní almužna           

Almužna je starobylý a trochu zapomenutý postní zvyk, jehož podstatou nejsou ani tak peníze samy, ale ochota vzdát svých výhod ve prospěch potřebnějších. Posvěcuje věřícího a otevírá jeho srdce pro ostatní. Máme možnost za vše, co si odřekneme – vyjádřeno v korunách, vložit do speciálních krabiček – postniček, např. 4 Kč za bonbon, 25 Kč za čokoládu, 10 Kč za cigaretu, 45 Kč za pivo v restauraci, 250 Kč za hamburger atd. atd.. Postničky si můžete vzít v kostele na Popeleční středu. Možná budeme sami překvapeni, kolik i mimo půst bychom byli schopni ušetřit, jen kdybychom chtěli. Finanční prostředky z almužny pak poskytneme dětem z Keni, kterým pomáhá Vendula Pavláčková.

Procházka milosrdenství

Postní doba vybízí k pokání a sebereflexi. O některých věcech se ale těžce mluví i mezi přáteli, natož ve zpovědnici. Nebo někdy potřebujeme radu nebo jen prodiskutovat určité věci s knězem, neformálně, mimo kostel. Možná máme mnoho nezodpovězených otázek o víře anebo se chceme vyzpovídat nevšedním způsobem. Zpověď totiž nemusí probíhat jen ve zpovědnici – ta může být pro někoho dokonce paralyzující. Proto procházka milosrdenství, která je určená právě těm, kdo cítí, že by chtěli dát svůj život v postní době do pořádku, ale neví, jak začít… Procházka milosrdenství – neformální rozhovor s knězem i mimo zdi kostela – je příležitostí otevřít odvážně své srdce, vyprávět o věcech, které nás trápí a možná už dlouho. Mnohým procházky milosrdenství dodaly odvahu změnit svůj život. Využijme této možnosti…

Stačí se telefonicky domluvit s kněžími z naší farnosti:

 • Otec Rafał – 731 953 230
 • Otec Mieczysław – 605 535 969

Popeleční středa

22. února v 18:00 hodin

Liturgie Popeleční středy nás uvádí do doby postní, vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. Mše svatá s udělováním popelce je sloužena v kostele v 18:00 hodin. Ranní bohoslužba v kapli v Orlové – Lutyni se neková. Popeleční středa je dnem přísného půstu, což znamená zdrženlivost od masa a střídmost v jídle. Je možno se najíst tři krát během dne, ale jen jednou dosyta.

Pět týdnů duchovní obnovy s Biblickou hodinou

Pátky 16:45 – 20:00 hodin

 • 16:45 – Biblická hodina v sálce fary – příležitost k setkání nad liturgickým čtením z Bible pro následující neděli pod vedením pana faráře o. Rafala
 • 18:00 – Mše svatá v kostele
 • 19:00 – Křížová cesta v kostele – rozpis na celou postní dobu najdete na tomto odkazu
 • 19:30 – Tichá osobní adorace v kostele – příležitost zůstat s prožitým ještě chvíli v tichu před Pánem sám
 • Příjezd autobusu – 16:40
 • Odjezd autobusu – 19:00, 20:09

Po křížové cestě možnost pobytu v sálce před odjezdem autobusu.

Výjimky budou v první pátek 3. 3., kdy adorace Nejsvětější Svátosti oltářní bude následovat po křížové cestě, dále v pátek 17. 3., kdy nebude křížová cesta, protože se zapojujeme do akce 24 hodin pro Pána – po mši svaté nebude křížová cesta, ale adorace až do 22:00 hodin.

Pobožnosti křížové cesty

v pátky po mši svaté, kromě 17. 3.

K hlubšímu prožití postní doby vedou lidové pobožnosti křížové cesty, které každý týden připravuje jedno z farních společenství. Setkáváme se při nich vždy v pátky po mši svaté. Rozpis témat a společenství najdete na tomto odkazu.

24 hodin pro Pána

17. března od 18:45 do 22:00 hodin

Papež František zve všechny farnosti světa k uspořádání dne před čtvrtou nedělí postní jen pro Pána Ježíše Krista – dne, ve kterém žádné kostely nebudou zavřené, dne, ve kterém může k Pánu přijít kdokoliv – poklonit se mu, pomodlit se při tiché adoraci, nebo se s ním usmířit ve svátosti smíření. I když není všude možné otevřít kostel skutečně na 24 hodin, podstatné je, aby adorace před Nejsvětější svátostí, tj. setkání s Bohem mezi námi bylo umožněno každému aspoň na chvíli. Zároveň je nabízena příležitost ke svátosti smíření – zpovědi.

Úklid kostela před Velikonocemi

V úterý 28. 3. od 15:00 hodin

Předvelikonoční příležitost ke svátosti smíření

 • v pondělí 3. 4. od 17:00 do 18:00 hod v kostele
 • v úterý 4. 4. od 17:00 do 18:00 v kostele
 • ve středu 5. 4. od 17:00 do 18:00 hod v kostele

Pravidelná příležitost bývá půlhodinu před každou mší svatou (mimo neděle a svátky).