Půst

Půst

Modlitba – almužna – půst – prostě nic nového pod sluncem, připomíná každoročně církev a mnozí její „otřepané“ rady už vůbec neslyší. Přesto nejsou lepší prostředky proměny, než tyto staletími prověřené – prostředky změny – změny sebe sama. Protože jediné, co člověk může na světě změnit, je člověk sám…

A až potom se možná okolí začne ptát po důvodech té změny, po důvodech jeho naděje… Dobro se prostě nedá naočkovat jako spike protein, dobro se nedá vnutit proti vůli…, dobro může jen přitahovat a lákat a možná provokovat…

Zkusme proto letos vzít tuto trojici vážně. A jen pozorujme, co s námi dělá. Jak mění náš zrak, chuť, čich… jak proměňuje naše srdce. A možná i životy těch, kterým pomůžeme, na kterých nám začne záležet.

Popeleční středa 2. března

Liturgie Popeleční středy nás uvádí do doby postní, vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. Mše svatá s udělováním popelce je sloužena v kostele v 18:00 hodin. Ranní bohoslužba v kapli v Orlové – Lutyni se neková.

Popeleční středa je dnem přísného půstu, což znamená zdrženlivost od masa a střídmost v jídle. Je možno se najíst tři krát během dne, ale jen jednou dosyta.

První pátek – 4. března

Jako každý měsíc, i tentokrát začínáme v 17:00 hodin adorací a příležitostí ke svátosti smíření. Následuje mše svatá v 18:00 hodin jako obvykle a po ní křížová cesta.

Pobožnosti křížové cesty

K hlubšímu prožití postní doby vedou lidové pobožnosti křížové cesty, které každý týden připravuje jedno z farních společenství. Setkáváme se při nich vždy v pátky po mši svaté. Rozpis témat a společenství najdete na tomto odkazu.

Postní almužna           

Almužna – starobylý a trochu zapomenutý postní zvyk, jejíž podstatou nejsou ani tak peníze samy, ale ochota odříct si, vzdát se požitků, výhod ve prospěch potřebnějších. Půst, který posvěcuje věřícího a otevírá srdce pro bližního….

Vše, co si odřekneme – hodnotu těchto věcí vyjádřenou v korunách, např. 4 Kč za bonbon, 25 Kč za čokoládu, 10 Kč za cigaretu, 45 Kč za pivo v restauraci, 250 Kč za hamburger atd. atd… – a to vše postupně vložíme do postniček, krabiček, které se budou rozdávat v kostele na Popeleční středu. Možná budeme sami překvapeni, kolik i mimo půst bychom byli schopni ušetřit, jen kdybychom chtěli…

A stejně jako v předchozích letech takto uspořené finanční prostředky na konci postní doby naše farnost věnuje panu doktoru Maďarovi k pomoci chudým lidem v africké Malawi.

Procházka milosrdenství

Postní doba vybízí k pokání a sebereflexi. O některých věcech se ale těžce mluví i mezi přáteli, natož ve zpovědnici. Nebo někdy potřebujeme radu nebo jen prodiskutovat určité věci s knězem, neformálně, mimo kostel. Možná máme mnoho nezodpovězených otázek o víře anebo se chceme vyzpovídat nevšedním způsobem. Zpověď totiž nemusí probíhat jen ve zpovědnici – ta může být pro někoho dokonce paralyzující.

Proto procházka milosrdenství, která je určená právě těm, kdo cítí, že by chtěli dát svůj život v postní době do pořádku, ale neví, jak začít… Procházka milosrdenství – neformální rozhovor s knězem i mimo zdi kostela je příležitostí otevřít odvážně své srdce, vyprávět o věcech, které nás trápí a možná už dlouho. Mnohým procházky milosrdenství dodaly odvahu změnit svůj život. Využijme této možnosti…

Stačí se telefonicky domluvit s kněžími z naší farnosti:

  • Otec Rafał – 731 953 230
  • Otec Mieczysław – 734 732 683

Dovolme Božímu království, aby se přiblížilo

Tato postní aktivita je určena všem dospělým – jednotlivcům, rodinám, společenstvím ve farnosti. Je vedena v duchu čtyř základních úkolů církve:

  1. DIAKONIA (SLUŽBA) – Boží království uskutečňované v lásce a konkrétní bratrské službě ostatním
  2. KOINONIA (SPOLEČENSTVÍ) – Boží království prožívané v bratrských vztazích s ostatními
  3. MARTYRIA (SVĚDECTVÍ) – Boží království oznamované hlásáním evangelia o spáse
  4. LITURGIA (BOHOSLUŽBA) – Boží království důstojně slavené

Každou postní neděli bude v kostele rozdávána kartička s náměty k přemýšlení a sebereflexi v duchu výše uvedených úkolů církve. Na zadní straně kartičky je prostor pro vlastní poznámky, nápady, myšlenky… Inspiraci na daný týden můžete rozjímat osobně nebo s dalšími členy rodiny, ve společenství, v modlitebních skupinkách, v rámci pobožností atd.

Kartičky najdete v těchto odkazech:

Postní duchovní obnova 19. března

V sobotu 19. března zveme každého, kdo cítí potřebu zastavit se v postní době, zamyslet se a možná i obrátit směr svého života… Pozvání je určeno především (ale ne jen) mužům, protože v ten den slavíme svátek sv. Josefa, patrona všech mužů. Promluvu při mši svaté v 10 hodin v rámci duchovní obnovy pronese Mons. Bohuslav Novák, farář z Ostravy – Staré Bělé.

Na programu bude také příležitost ke svátosti smíření. Půlhodinu před mší svatou od 9:30 do 10:00 hodin bude zpovídat Mons. Bohuslav Novák a po mši svaté mezi 11:00 a 11:30 hod budou zpovídat místní kněží farnosti. Po mši svaté bude vystavena Nejsvětější Svátost oltářní a v 11:30 hodin dostaneme požehnání na cestu domů.

I když jste třeba ještě nikdy na duchovní obnově nebyli, přijďte k nám do kostela a uvidíte. Pravá a důkladná duchovní obnova by sice měla trvat alespoň čtyři dny, exercicie měsíc, ale i půl dne času vyhrazeného pro Pána nám určitě prospěje. Zastavit se v životě aspoň na chvíli je důležité. Vidět svůj život očima Pána ještě víc. K pochopení správné hodnoty věcí je odstup, čas a ztišení velmi třeba.

Je půst, žijme ho i vnitřně….

24 hodin pro Pána – 25. března

Papež František zve všechny farnosti světa k uspořádání dne před čtvrtou nedělí postní jen pro Pána Ježíše Krista – dne, ve kterém žádné kostely nebudou zavřené, dne, ve kterém může k Pánu přijít kdokoliv – poklonit se mu, pomodlit se při tiché adoraci, nebo se s ním usmířit ve svátosti smíření.

I když není všude možné otevřít kostel skutečně na 24 hodin, podstatné je, aby adorace před Nejsvětější svátostí, tj. setkání s Bohem mezi námi bylo umožněno každému aspoň na chvíli. Zároveň je nabízena příležitost ke svátosti smíření – zpovědi.

V naší farnosti bude tato příležitost po mši svaté, tj. od 18:45 do 22 hodin v kostele.

Příležitost ke svátosti smíření:

  • v pondělí 11. 4. od 17:00 do 18:00 hod v kostele
  • v úterý 12. 4. od 17:00 do 18:00 v kostele
  • ve středu 13. 4. od 17:00 do 18:00 hod v kostele

Pravidelná příležitost bývá půlhodinu před každou mší svatou (mimo neděle a svátky).

Úklid kostela před Velikonocemi

V úterý 12. 4. od 15:00 hodin. Přijdťe pomoci i vy!