Půst

Farnost Orlová
PůstKřížová cesta

Popeleční středa

22. února v 18:00 hodin

Liturgie Popeleční středy nás uvádí do doby postní, vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. Mše svatá s udělováním popelce je sloužena v kostele v 18:00 hodin. Ranní bohoslužba v kapli v Orlové – Lutyni se neková. Popeleční středa je dnem přísného půstu, což znamená zdrženlivost od masa a střídmost v jídle. Je možno se najíst tři krát během dne, ale jen jednou dosyta.

Pět týdnů duchovní obnovy s Biblickou hodinou

Pátky v 16:45 – 20:00 hodin

  • 16:45 – Biblická hodina v sálce fary – příležitost k setkání nad liturgickým čtením z Bible pro následující neděli pod vedením pana faráře o. Rafala
  • 18:00 – Mše svatá v kostele
  • 19:00 – Křížová cesta v kostele – rozpis na celou postní dobu najdete na tomto odkazu
  • 19:30 – Tichá osobní adorace v kostele – příležitost zůstat s prožitým ještě chvíli v tichu před Pánem sám
  • Příjezd autobusu – 16:40
  • Odjezd autobusu – 19:00, 20:09

Po křížové cestě možnost pobytu v sálce před odjezdem autobusu.

Výjimky budou v první pátek 3. 3., kdy adorace Nejsvětější Svátosti oltářní bude následovat po křížové cestě, dále v pátek 17. 3., kdy nebude křížová cesta, protože se zapojujeme do akce 24 hodin pro Pána – po mši svaté nebude křížová cesta, ale adorace až do 22:00 hodin.

Aktuality

Bohoslužby

Zajímá Vás

Galerie