Společenství

Scházíme se podle zájmů, věku, spirituality. Vyberte si, společenství vám nejbližší a přijďte mezi nás. Těšíme se!

Skauti Orlíci

Středa
17 - 19:00
Fara v Orlové - Městě
Kontakt

Modlitby matek

Začneme v říjnu
17:30
KC 4ka v Orlové - Lutyni
Kontakt

Společenství seniorů

Středa
15:00
Fara v Orlové - Městě
Vede Mgr. Jan Hlosta

Pěvecký sbor

Příležitostně ve čtvrtek
18:00 (ZČ), 19:00 (LČ)
Fara v Orlové - Městě
Vede Mgr. Eva Lančová

Adorační společenství

Druhý pátek v měsíci
Po mši svaté
Kostel Narození Panny Marie
Vede paní Eva Palková

Úklid kostela

Středa
9:00
Kostel Narození Panny Marie
Kontakt

Aranžování květin

Pátek
po mši svaté
Kostel Narození Panny Marie
Vede paní Marie Swidrová

Brigády

Sobota, dle vyhlášení
9:00
Kostel, fara atd.
Vede pan František Fábry