Přeskočit na obsah

Svědectví

Kdo se setkal s Kristem, nemůže mlčet. Kdo okusil Boží dobrotu, má potřebu jít a vyprávět o svém zážitku ostatním. A proto i my pokračujeme v hlásání  Ježíše Krista a chceme se s vámi podělit o naši vnitřní zkušenost s ním a důvody naší naděje. V tom je naše poslání – přibližovat Boha těm, se kterými žijeme.

Chcete se dovědět víc?

Přijďte si poslechnout homilii – kázání při mši svaté, přijďte na duchovní obnovu, katechezi, na hodiny náboženství pro děti i dospělé, na přípravu ke svátostem, čtěte s námi Písmo v biblických hodinách, nebo jeďte se skauty na víkend. 

Pro orientaci v náboženské oblasti nabízíme vstupy a projekty do škol, přednášky, besedy, promítání filmů, a hlavně každoroční Noc kostelů a Otevřené chrámy nebo půlnoční bohoslužby o Vánocích. 

Biblické hodiny

V pátky postní doby v 16:45 hodin v sálce fary čteme společně texty liturgických čtení následující neděle, abychom jim lépe porozuměli.
Přidejte se.

Výuka náboženství
a katecheze

Probíhá pravidelně na faře
Bližší informace - P. Rafal Wala, farář

Příprava dospělých
ke svátostem

Pomůžeme vám s orientací na cestě, nebojte se ptát na vše, co vás o vás přípravě zajímá.
Bližší informace - P. Rafal Wala, farář

Homilie

Nedělní kázání, výklad liturgických čtení
Přijďte si poslechnout.

Pro školy

Nabízíme výukové programy a projekty Katechetického a pedagogického centra Ostravsko-opavského biskupství.

Noc kostelů

Jedna z našich nejoblíbenějších akcí,
noc, kdy je vám (skoro) všude otevřeno.

Otevřené chrámy

Od května do října každý víkend a svátek
13:00 - 19:00 hodin

Prohlídky kostela

Větším skupinám se naši průvodci budou rádi věnovat i jindy. Domluvte si termín prohlídky
s P. Rafalem Walou, farářem.

Farní filmový klub

V útlumu...,
ale jistě jednou z mrtvých vstane... :-).