Přeskočit na obsah

Velikonoce

Květnou nedělí jsme vstoupili do Svatého týdne, ve kterém si oslavou tří velikonočních dnů připomeneme utrpení, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Velikonoční Triduum – třídení – začíná večerní bohoslužbou na Zelený čtvrtek a trvá do nedělní slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. Je to samotný střed liturgického roku – Boží dílo spásy bylo skrze Ježíšovu smrt a zmrtvýchvstání dovršeno.

Pro skutečně věřícího křesťana je velmi důležité prožívat tyto události i ve společenství Církve, ve své farnosti, slavením společných liturgií. Tuto možnost máte i vy. Přehled bohoslužeb v naší farnosti o Velikonocích najdete v tomto odkazu.