V pátek 16. června zveme k celodenní adoraci Nejsvětější Svátosti oltářní v kostele od 9:00 do 17:00 hodin. V 18:00 hodin následuje mše svatá.