Přeskočit na obsah

admin

Za jednotu křesťanů

  • od

Hned z kraje nového roku přichází výzva nám, křesťanům: jsme vyzýváni k modlitbě za naši jednotu. Máme-li totiž být solí tohoto světa, nemůžeme žít v rozdělení. Takové svědectví je světu jen pohoršením. Prosme proto společně v týdnu od 18. do 25. ledna o smíření, které přesahuje naše lidské síly, prosme o smíření, které je Božím darem. Čím více se přimkneme k Ježíši, tím více si budeme blízko navzájem. On položil život… Číst dále »Za jednotu křesťanů

Půlnoční

  • od

Štědrovečerní bohoslužba v kostele dnes mimořádně začíná ve 22:15 hodin, ale chcete-li si zazpívat koledy, jste zváni na 22:00 hodin.

Pod věžemi

  • od

Vychází nové číslo našeho farního zpravodaje POD VĚŽEMI, poslední v letošním roce a jak jinak, než vánoční… Pokud vás zajímá, co se u nás děje, přečtěte si jej. Zpravodaj si můžete vzít v kostele.

Adventní obnova

  • od

Srdečně vás zveme sobotní na adventní duchovní obnovu 10. prosince. Začínáme mší svatou v 10:00 hodin a po mši se bude konat adorace. Obnovu povede P. Adam Malek z Opavy – Komárova. Půl hodinu před mší svatou bude možnost k přistoupení ke svátosti smíření. Bohoslužby večer v kapli se konat nebudou.

Náboženství začalo

  • od

Výuka náboženství už začala, děti k prvnímu svatému přijímání připravuje o. Rafal Wala ve středy na faře, menší děti učí Mgr. Marie Fábryová na faře a do polské školy zajíždí o. Mieczyslaw Augustynowicz. Bližší informace vám sdělí jmenovaní.

První pátek a sobota

  • od

V pátek 4. 11. v kostele zveme v rámci prvního pátku v měsíci od 16:30 hodin na adoraci Nejsvětější Svátosti oltářní, následuje mše svatá v 18:00 hodin jako obvykle. V sobotu 5. 11. večer v kapli v Orlové – Lutyni v 17:00 hodin začíná pobožnost prvních sobot s modlitbou rozjímavého růžence, v 18:00 hodin následuje mše svatá.

Přihlášky do náboženství

  • od

Přihlášky k výuce náboženství na nový školní rok jsou k dispozici v sakristii kostela. Prosíme o jejich vyplnění a odevzdání v kostele do neděle 28. září. Vyučování náboženství začne koncem září, den a hodinu upřesníme.

Společenství seniorů

  • od

Po dlouhé „covidové“ době otvíráme další kapitolu našeho společenství. Tak jako dříve se budeme setkávat první středu v měsíci v sálce fary od 15:00 hodin. Hlavním animátorem našeho společenství je pan Jan Hlosta, který spolu s námi srdečně zve do společenství nové členy. Nejbližší setkání je ve středu 24. srpna.

V neděli jen mše sv. v 9 hodin

  • od

Nezapomeňte, že v neděli 17. 07. nebude mše sv. v 10 hodin, ale jen v 9 hodin v rámci česko-polských oslav Dne sv. Benedikta. Při bohoslužbě přivítáme vzácné hosty – opaty z Týnce a Želivi. Nenechte si ujít tuto příležitost a přijďte si připomenout s námi myšlenky sv. Benedikta z Nursie. Jeho spolubratrům benediktinům vděčíme za existenci farnosti v Orlové.

Svatodušní vaječina

  • od

Srdečně zveme všechny na slavnostní den – neděli 5. června. Dopoledne mší svatou v obvyklých časech, v 9:00 a 10:00 hodin, oslavíme Slavnost Seslání Ducha svatého a jak je zvykem, odpoledne se sejdeme v 15:00 hodin v kostele na krátké adoraci a pak na naší farní zahradě při smažení vaječiny. Určitě přijďte i vy, posedět a popovídat si s námi. Můžete také přinést něco dobrého s sebou.