Přihlášky k náboženství

Od konce srpna jsou v kostele v sakristii k dispozici přihlášky pro všechny děti, které chtějí chodit v tomto školním roce na hodiny náboženství. Zájemci lační po vědění, vyzvedněte si je, prosím, vyplňte a opět na stejném místě odevzdejte. Pokud i vy rodičové, nebo...

Požehnání školákům

V neděli 3. září po mši svaté požehnal o. Rafal třem školákům a určitě i tomu čtvrtému co utíkal do kostela s maminkou na poslední chvíli… 🙂 Věříme, že Boží požehnání bude doprovázet tyto tři děti po celý rok a modlíme se za ně i za všechny jejich kamarády a...

Brigáda

Děkujeme všem, kteří přišli pomoci v sobotu 2. září na brigádu. Bylo nás deset a stihli jsme uklidit kůr v kostele, omést pavučiny a uklidit celé okolí kostela, vyčistit plochu před farou od plevelů, vyplít záhon na zahradě a zamést. Čeká nás ještě úklid sálky....

Svatodušní novéna pro město

Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně 19. května se celá církev devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého, až do Letnic – slavnosti Seslání Ducha svatého 28. května. Devítidenní modlitbu nazýváme novéna, skládá se zpravidla z četby úryvku z Bible nebo...

I. Fatimský den

Měsíc Panny Marie V sobotu 13. května církev slaví liturgickou památku Panny Marie Fatimské. V tento den roku 1917 se na návrší Cova da Iria u portugalské Fatimy poprvé zjevila třem malým pasáčkům Panna Marie. Zjevovala se pak každý další měsíc, vždy 13. den, až do...