Uncategorized

Svatodušní vaječina

  • od

Srdečně zveme všechny na slavnostní den – neděli 5. června. Dopoledne mší svatou v obvyklých časech, v 9:00 a 10:00 hodin, oslavíme Slavnost Seslání Ducha svatého a jak je zvykem, odpoledne se sejdeme v 15:00 hodin v kostele na krátké adoraci a pak na naší farní zahradě při smažení vaječiny. Určitě přijďte i vy, posedět a popovídat si s námi. Můžete také přinést něco dobrého s sebou.

SBÍRKA PRO UKRAJINU

  • od

Chcete-li pomoci ukrajinským uprchlíkům dočasně ubytovaným v Orlové, můžete do čtvrtka 31. 3. vždy mezi 16:00 a 17:00 hod přinést na faru v Orlové – Městě zejména hygienické potřeby – kapesníky, toaletní papír, zubní pasty, kartáčky, sprchové gely, šampony, vložky, ručníky, nebo trvanlivé potraviny s jednoduchou přípravou – konzervy, paštiky, jídlo do hrnečku, káva, čaj, cukr nebo sladkosti. Potřebné jsou také varné konvice. V pátek bude sbírka předána městu Orlová,… Číst dále »SBÍRKA PRO UKRAJINU

Zasvěcení Ruska a Ukrajiny

  • od

Pátek 25. března bude důležitý den – církev slaví podle kalendáře Slavnost Zvěstování Páně, papež vyhlásil na tento den akci 24 hodin pro Pána a v 17:00 hodin papež František během kajícího obřadu zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Slavnost Zvěstování Páně Při této slavnosti si připomínáme den, kdy se Slovo Boží stalo Tělem tím, že je Panna Maria přijala. Devět měsíců před svátkem Narození Páně si připomínáme rozhodující… Číst dále »Zasvěcení Ruska a Ukrajiny

Modlitba v 16 hodin

  • od

Dostali jsme řetězovou zprávu, která vybízí k modlitbě za mír ve světě každý den v 16 hodin: „Během 2. světové války zorganizoval poradce ministerského předsedy Winstona Churchilla skupinu lidí, kteří každou noc v určitou dobu přestali se vším, co dělali, a společně se modlili za mír, bezpečí a ochranu lidí v Anglii. Dělali to každý den a bylo to, jako by se město zastavilo, tak velká byla síla modlitby. Výsledek… Číst dále »Modlitba v 16 hodin

Postní duchovní obnova

  • od

V sobotu 19. března zveme každého, kdo cítí potřebu zastavit se v postní době, zamyslet se a možná i obrátit směr svého života… Pozvání je určeno především (ale ne jen) mužům, protože v ten den slavíme svátek sv. Josefa, patrona všech mužů. Promluvu při mši svaté v 10 hodin v rámci duchovní obnovy pronese Mons. Bohuslav Novák, farář z Ostravy – Staré Bělé. Na programu bude také příležitost ke svátosti… Číst dále »Postní duchovní obnova

Křížová cesta

  • od

Páteční křížovou cestu 11. března v kostele povede společenství seniorů. Před obrazy křížové na zdech kostela si připomínáme poslední cestu Ježíše Krista na Golgotu, kde byl ukřižován. Přemýšlíme nad jeho pády, bolestí a utrpením a v modlitbě hledáme podobnost s našimi životy, protože každý si neseme svůj kříž… Tentokrát náš čas a modlitby při této pobožnosti obětujeme za naši farnost a město. Mše svatá začne jako obvykle v 18:00 hodin… Číst dále »Křížová cesta

Popeleční středa

  • od

Liturgie Popeleční středy 2. března nás uvádí do doby postní, vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. Mše svatá s udělováním popelce je sloužena v kostele v 18:00 hodin. Ranní bohoslužba v kapli v Orlové – Lutyni se neková. Popeleční středa je dnem přísného půstu, což znamená zdrženlivost od masa a střídmost v jídle. Je možno se najíst tři krát během… Číst dále »Popeleční středa

Týden modliteb za jednotu křesťanů

  • od

„Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit“ – těmito slovy z 2. kapitoly Matoušova evangelia je uveden týden od 18. do 25. ledna 2022, který spojuje křesťany z různých církví po celém světě. V „temné“ době pandemie covid-19 nás motivuje k cestě za Světlem a se Světlem, které nám bylo darováno v narození Ježíše Krista v Betlémě. Letošní týdenní program nám předkládají křesťané z Blízkého východu,… Číst dále »Týden modliteb za jednotu křesťanů

Slavnost Zjevení Páně

  • od

Ve čtvrtek 6. ledna slavíme doporučený svátek – Zjevení Páně, ve kterém si připomínáme zjevení Pána Ježíše mudrcům z Východu – „Třem králům“. Modlitby mše svaté mluví o zjevení Boží slávy pohanům. Tento svátek doprovázejí lidové zvyky – u nás to je žehnání domů, při kterém se na dveře píší křídou písmena K + M + B nebo C + M + B + letopočet. Mnozí písmena znají jako „jména tří… Číst dále »Slavnost Zjevení Páně

Začala Tříkrálová sbírka 2022

  • od

Už 22. ročník tradiční sbírky proběhne ve dnech 1. – 16. ledna 2022. V mnohých městech vyjdou opět do ulic skupinky malých koledníků s novoročním přáním s požehnáním, v naší farnosti v Orlové budeme mít možnost přispět do pokladničky v kostele v Orlové – Městě a v kapli v Orlové – Lutyni. Sbírku podpoří také 5. 1. 2022 koncert Martina Chodúra v ostravském kostele sv. Václava v 18:00 hodin –… Číst dále »Začala Tříkrálová sbírka 2022