Římskokatolická farnost Orlová

Kdo jsme? Kde nás najdete?

Bohoslužby

Veškeré informace o pořádaných bohoslužbách a časech bohoslužeb naleznete na tomto odakazu

Naše historie

Zajímá Vás historie kostela? Vše o našem kostele Vám rádi sdělíme na na tomto odkazu

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

I. Fatimský den

Měsíc Panny Marie V sobotu 13. května církev slaví liturgickou památku Panny Marie Fatimské. V tento den roku 1917 se na návrší Cova da Iria u...

Pouť v kapli

V úterý 16. května oslavíme svátek sv. Jana Nepomuckého slavnostní bohoslužbou v kapli v Orlové - Lutyni v 18:00 hodin. Ranní mše svatá v 8:00 hodin...

Úklid a zdobení kostela

Zdobit kostel budeme na Velikonoce v úterý 4. 4 dopoledne a úklid kostela proběhne ve stejný den od 15:00 hodin. Prosíme, přijďte pomoci! Kdo by...

Květná neděle

letos připadá na 2. dubna. Nezapomeňte, že mše svatá bude pouze v 10:00 hodin v kostele a přineste si s sebou zelené ratolesti. Před mší se sejdeme...

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

OPRAVA VARHAN

Pomozte nám varhany vrátit plně do života – k výuce studentů, ke koncertům, k liturgii – aby jejich tóny častěji plnily zvukově nádherný prostor kostela. Děkujeme!

.

.

 

.

.

 

TICHO VE STŘEDU

Zůstaňte ve středu ve svém středu. Přijďte ve středu v sudé týdny mezi 18:00 a 19:00 hodinou do kostela a zažijte ho v tichu. Nechte myšlenky plynout a dotkněte se středu. Nechte se proměnit.

.

Každou 3. neděli v měsíci po mši svaté.

CHCETE POMOCI?

Práce jako na kostele, říkává se, a kdo jednou zkusil na kostele nějakou práci udělat, dobře ví, jak je náročná – nejen fiančně, ale i časově. Pokud máte potřebu smyslupně využít čas, přispět dobrovolně k tomu, aby se nám všem žilo lépe, budeme se těšit – na setkání, na vaši pomoc, náměty…

Věříme…

Bohu, Otci všemohoucímu, Stvořiteli nebe i země.

Ježíši Kristu, Synu jeho jedinému, Pánu našemu, který se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího a odtud přijde soudit živé i mrtvé.

Duchu Svatému, věříme ve svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný.

Amen.

Píseň

K Panně Marii zázračné, která ve výsadním a svobodném opatském kostele řádu sv. Otce Benedikta v Orlové knížectví Těšínského v Horním Slezsku nábožně ctí. Na památku 600. založení kostela v Orlové, a k rozmnožení cti a slávy Boží a nejsvětější Marie Panny sepsal Aemilian Kolář, S. B. správce duchovní v Orlové v jazyce českém, a Pavel Matuszynski, kooperátor v Karviné v jazyce polském.

V Orlové dne 12. března 1868.

POD VĚŽEMI

Přečtěte si náš časopis

Čtvrtletník o dění u nás pro vás pravidelně připravuje naše redakce. Ke koupi je v kostele, starší čísla si můžete přečíst na tomto odkazu.