Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně 19. května se celá církev devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého, až do Letnic – slavnosti Seslání Ducha svatého 28. května.

Devítidenní modlitbu nazýváme novéna, skládá se zpravidla z četby úryvku z Bible nebo jiného křesťanského textu, z úvahy – meditace a prosby. Církev tak prosí za celý svět a naše farnost se přidává s konkrétní prosbou – za nové vylití Ducha svatého na naše město, na jeho představitele i všechny obyvatele.

Novén je mnoho, i novén ke sv. Duchu. Vyberte si a věnujte devět dní prosbě za obnovu našeho města.

Příklady novén