Měsíc Panny Marie

V sobotu 13. května církev slaví liturgickou památku Panny Marie Fatimské. V tento den roku 1917 se na návrší Cova da Iria u portugalské Fatimy poprvé zjevila třem malým pasáčkům Panna Marie. Zjevovala se pak každý další měsíc, vždy 13. den, až do 13. října. Prostřednictvím dětí – Lucie, Františka a Hyacinty tak vyzývala lidstvo k obrácení k záchraně světa.

Tyto události si připomínáme i v naší farnosti tzv. Fatimskými dny, vždy 13. den v měsících květnu – říjnu.

Zveme vás na první z těchto dní, 13. května v 17:00 hodin v kostele. Program začíná růžencem, během kterého je možno přistoupit ke svátosti smíření. Následuje mše svatá v 18:00 hodin.

Večerní mše svatá v kapli v 18:00 hodin nebude sloužena.