Římskokatolická farnost Orlová

Kdo jsme? Kde nás najdete?

Bohoslužby

Veškeré informace o pořádaných bohoslužbách a časech bohoslužeb naleznete na tomto odakazu

Naše historie

Zajímá Vás historie kostela? Vše o našem kostele Vám rádi sdělíme na na tomto odkazu

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

Požehnání školákům

V neděli 3. září po mši svaté požehnal o. Rafal třem školákům a určitě i tomu čtvrtému co utíkal do kostela s maminkou na poslední chvíli... :-)...

Brigáda

Děkujeme všem, kteří přišli pomoci v sobotu 2. září na brigádu. Bylo nás deset a stihli jsme uklidit kůr v kostele, omést pavučiny a uklidit celé...

Svatodušní novéna pro město

Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně 19. května se celá církev devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého, až do Letnic - slavnosti Seslání...

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

OPRAVA VARHAN

Pomozte nám varhany vrátit plně do života – k výuce studentů, ke koncertům, k liturgii – aby jejich tóny častěji plnily zvukově nádherný prostor kostela. Děkujeme!

.

.

 

.

.

 

TICHO VE STŘEDU

Zůstaňte ve středu ve svém středu. Přijďte ve středu v sudé týdny mezi 18:00 a 19:00 hodinou do kostela a zažijte ho v tichu. Nechte myšlenky plynout a dotkněte se středu. Nechte se proměnit.

.

Každou 3. neděli v měsíci po mši svaté.

CHCETE POMOCI?

Práce jako na kostele, říkává se, a kdo jednou zkusil na kostele nějakou práci udělat, dobře ví, jak je náročná – nejen fiančně, ale i časově. Pokud máte potřebu smyslupně využít čas, přispět dobrovolně k tomu, aby se nám všem žilo lépe, budeme se těšit – na setkání, na vaši pomoc, náměty…

Věříme…

Bohu, Otci všemohoucímu, Stvořiteli nebe i země.

Ježíši Kristu, Synu jeho jedinému, Pánu našemu, který se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího a odtud přijde soudit živé i mrtvé.

Duchu Svatému, věříme ve svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný.

Amen.

Píseň

K Panně Marii zázračné, která ve výsadním a svobodném opatském kostele řádu sv. Otce Benedikta v Orlové knížectví Těšínského v Horním Slezsku nábožně ctí. Na památku 600. založení kostela v Orlové, a k rozmnožení cti a slávy Boží a nejsvětější Marie Panny sepsal Aemilian Kolář, S. B. správce duchovní v Orlové v jazyce českém, a Pavel Matuszynski, kooperátor v Karviné v jazyce polském.

V Orlové dne 12. března 1868.

POD VĚŽEMI

Přečtěte si náš časopis

Čtvrtletník o dění u nás pro vás pravidelně připravuje naše redakce. Ke koupi je v kostele, starší čísla si můžete přečíst na tomto odkazu.