Od konce srpna jsou v kostele v sakristii k dispozici přihlášky pro všechny děti, které chtějí chodit v tomto školním roce na hodiny náboženství. Zájemci lační po vědění, vyzvedněte si je, prosím, vyplňte a opět na stejném místě odevzdejte.

Pokud i vy rodičové, nebo prarodičové, nebo prostě vy, odrostlí školním lavicím, cítíte, že byste rádi zaplnili mezery ve vědomostech, které máte z dob dětství, pokud vás zajímá proč a komu věřit, co je obsahem víry, kde má svůj zdroj a proč je dobré se jí držet, pokud máte množství otázek vztahujících se k Bibli, víře a církvi a nevíte si s nimi rady, kontaktujte o. Rafala a požádejte o systematickou výuku dospělých.

Bude-li vás víc…. jistě bude „kurz“ vzdělávání dospělých ve věcech víry zahájen.