V neděli 3. září po mši svaté požehnal o. Rafal třem školákům a určitě i tomu čtvrtému co utíkal do kostela s maminkou na poslední chvíli… 🙂 Věříme, že Boží požehnání bude doprovázet tyto tři děti po celý rok a modlíme se za ně i za všechny jejich kamarády a další děti a studenty, kteří přijít nemohli nebo nevěděli, že by mohli…

Požehnání je přání, svolávání dobra – všichni ho potřebujeme a všichni si ho můžeme denně udělovat vzájemně. Dělá divy třeba křížek, který dítě namaluje tatínkovi před spaním na čele. Dělá divy křížek namalovaný maminkou dítěti na čele před odchodem do školy. Dělá divy vyslovené: Žehnám ti. Ať tě Pán chrání a vede. Jdi v jeho pokoji.

Nevěříte?

Zkuste to.