V neděli 17. března jsme se podruhé sešli v naší malé farní kavárně. Ačkoli malé tak úplně ne, protože se vlastně stala velkou příležitostí sejít se ve farnosti úplně všichni – kdo chtějí, samozřejmě. Právě kvůli kavárny byly totiž obě nedělní mše poprvé sloučeny a mohli jsme tak oslavovat Den Páně společně bez ohledu na národnost, či jiné různosti a drobnosti, které nás dělí.

Setkání ve farní sálce se protáhlo na celé dvě hodiny. Nejen proto, že o. Rafal měl mnoho věcí na srdci, které farníkům chtěl před Velikonocemi říct, ale i proto, že nám spolu prostě bylo dobře. A nebylo to jen kvůli kávě nebo čaji, nebo dobrotám, které mnoho našich sester k zakousnutí přineslo.

Takže výzva pro všechny, kdo ještě neměli čas, nebo se neodvážili přijít, nebo prostě myslí, že je to ztráta času – těšíme se na vás příště!

A to příště bude v neděli 21. dubna.

A nezapomeňte, opět bude jen jedna mše svatá v 9:00 hodin.