Akce

Latest Past Akce

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

farní kostel Lidická 770, Orlová - Město

Projevujeme úctu Nejsvětějšímu Srdci našeho Pána Ježíše Krista - adorací od 9:00 do 17:30 hodin a mší svatou v 18:00 hodin v kostele. Církev svátek slaví od poloviny 19. století, ale úcta k Ježíšovu srdci je mnohem starší. Jeho Srdce vyjadřuje jeho lásku k nám. Úctu k němu šířil v 17. století sv. Jan Eudes,… Read More »Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Otevřené chrámy

farní kostel Lidická 770, Orlová - Město

I přes komplikace spojené s epidemií otvíráme i letos náš kostel pro turisty, zájemce o historii nebo poutníky. Od 13. června až do 1.  listopadu 2020, v soboty, neděle a svátky od 13:00 do 19:00 hodin se vám budou věnovat naši průvodci - p. Mgr. Jan Hlosta a p. Antonie Horká.

Koncert

farní kostel Lidická 770, Orlová - Město

V rámci Noci kostelů 2020 zveme na koncert Ráchel Skleničkové, která zahraje na klavír a zazpívá, a Evy Blažkové, která zazpívá a zahraje na flétnu. Na programu je hudba klasická  J. S. Bacha, Melancholické písně o lásce Vítězslava Nováka, písně C. Francka, Karla Skleničky, nebo Adama Michny z Otradovic, ale také vlastní tvorba Ráchel Skleničkové… Read More »Koncert