Napečte koláče, přineste buchtičky! Naše farnost se opět zapojí do podpory Papežského misijního díla během Misijní neděle 24. 10. 2021. Pomozte i vy, jak uznáte za vhodné:

  • Libovolným finančním darem na misie – odměnou vám bude domácí koláček nebo buchtička,
  • Napečením koláčků a buchtiček – odměnou vám bude dobrý pocit, že vašim přátelům chutná,
  • Zakoupením kalendáře nebo jiného dárku po mši svaté – odměnou vám bude radost, která rozdáváním roste.

Veškerý výtěžek poputuje na konto Papežských misijních děl.

Za vaši pomoc děkujeme!

Co je…

Světový den modliteb za misie, slavený každoročně předposlední neděli v říjnu, je v České republice známý pod názvem Misijní neděle. Tento den je spojený s finanční sbírkou na podporu misijních oblastí a v celé církvi se začal poprvé slavit v roce 1926. „Misijní neděle je zvláštní příležitostí, která připomíná Božímu lidu neustálou platnost jejího misijního mandátu, neboť misie je věcí všech křesťanů…“ (Jan Pavel II.) Slaví se jako den modlitby a podpory misií v každé diecézi, farnosti a instituci katolického světa. Papež k této příležitosti vydává poselství, národní ředitel Papežských misijních děl píše dopis, který je rozesílán do všech farností. Věřící ve všech katolických farnostech světa se tedy během Misijní neděle společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou následující rok podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry (PMD ŠV), jehož počátky sahají do roku 1818.

Papežská misijní díla (PMD) jsou církevní nezisková organizace, která pod přímou patronací papeže koordinují a zajišťují misijní činnost katolické církve ve všech kontinentech. PMD jsou čtyři:

  • Papežské misijní dílo šíření víry (SV), které podporuje činnost katechetů, stavby a opravy kostelů, kaplí, formačních center, far a řeholních domů, misijní a evangelizační programy. Na tyto projekty je věnována sbírka z Misijní neděle.
  • Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola (SPA), které finančně i duchovně podporuje kněze a seminaristy, kteří by se jinak často ani nemohli vydat na cestu duchovního povolání.
  • Papežské misijní dílo dětí (PMDD), které formuje děti z celého světa k zájmu o misie a pomoc druhým, a to modlitbou i finančně. Toto Dílo s heslem „Děti pomáhají dětem“ podporuje školy a mimoškolní asistenci nejchudším rodinám, katechetickou a komunitní pomoc v odlehlých oblastech, základní zdravotnickou péči, přispívá k záchraně sirotků žijících na ulici, dětí trpících podvýživou atd.
  • Papežská misijní unie (PMU), která vede kněze, řeholníky i laiky k aktivnímu zapojení do misijní činnosti církve, je srdcem všech misijních děl, podporuje je a vede každého k aktivní účasti na misijním poslání církve.

Přečtěte si…

„Ve své podstatě je Církev na zemi misijní, protože má podle plánu Boha Otce svůj původ v misii Syna a Ducha Svatého.“ (Vatikánský ekumenický koncil, dekret Ad Gentes, 2)