Srdečně vás zveme sobotní na adventní duchovní obnovu 10. prosince. Začínáme mší svatou v 10:00 hodin a po mši se bude konat adorace. Obnovu povede P. Adam Malek z Opavy – Komárova. Půl hodinu před mší svatou bude možnost k přistoupení ke svátosti smíření.

Bohoslužby večer v kapli se konat nebudou.