Veškeré informace o konání bohoslužeb ve Svatém týdnu a během Velikonočního Tridua najdete v horním menu pod záložkou Bohoslužby, bližší podrobnosti k jednotlivým dnům pak také v ohláškách z Květné neděle.

Jako každý rok se můžete přidat také k adoraci v Getsemanské zahradě ve čtvrtek po mši svaté v kostele a nočnímu bdění s Pánem doma ze čtvrtka na pátek. Anebo přijďte na tichou adoraci u Božího hrobu v sobotu v kostele a v Božím světle přehodnoťte svá pohřbená očekávání podobně spolu s Ježíšovými učedníky…

Od pátku, kdy projdeme s Ježíšem poslední křížovou cestu, se můžete modlit také devět dní k Božímu milosrdenství – až do další neděle Božího milosrdenství. Text novény – devítidenní modlitby najdete zde v příloze.

A v sobotu večer po východu první hvězdy by nemělo zůstat opravdu žádné srdce smutné, protože Ježíš Kristus z mrtvých vstal! Každý, kdo v něho věří, má život věčný! Ano, připomínáme si tuto chvíli každý rok o Velikonocích a vlastně při každé mši svaté – a možná nám ta skutečnost zevšedněla. Ale bez ohledu na naše rozpoložení, tato skutečnost trvá. Připomeňme si letos víc než jindy, že On nad smrtí zvítězil. Jednou pro vždy. Nebuďme skleslí, on přemohl smrt. Radujme se, protože On nám dává život. On nás uzdravuje.

Haleluja! Zpívejme a volejme: Sláva Bohu! v sobotu i v neděli – naše radost vyvrcholí při sváteční bohoslužbě Vzkříšení v neděli v obvyklých časech, v 9 a 10 hodin. Chcete-li, přineste si pokrmy k požehnání. Nedělí začíná dlouhá, padesátidenní doba velikonoční…

A v pondělí velikonoční nezapomeňte, že bohoslužba bude jen jedna – ráno v 9 hodin.

Přejeme všem farníkům, jejich blízkým, známým a všem našim příznivcům Bohem požehnané svátky!