Je poslední týden do Vánoc a v něm se bude dít ještě mnoho. V prvé řadě musíme připravit na svátky náš kostel. A tak v pondělí dopoledne jej vyzdobíme, aby bylo na vánoce hezky. Máte-li čas, přijďte pomoci.

Ve stejný den je od 17:00 hodin v kostele příležitost ke svátosti smíření a v 18:00 hodin začne jako obvykle mše svatá. Tentokrát ale bude při ní možno přijmout svátost pomazání nemocných. Zveme proto především seniory a nemocné naši farnosti, které pan farář nenavštěvuje v první pátky.

V úterý 21. 12. od 9:00 hodin můžete přijít pomoci s úklidem kostela. Práce v kostele bude hodně. Mnohé z našich sester onemocněly, a proto prosíme zvláště mladší farníky, aby neváhali a přiložili ruku k dílu – aby nám všem bylo o Vánocích spolu dobře a útulno. Za pomoc všem opravdu děkujeme!

A pak už bude moci přijít Štědrý den a Narození našeho Pána Ježíše Krista….

Informace o čase bohoslužeb najdete v záložce Bohoslužby.