Být hlasem proti násilí a útlaku ve jménu náboženství – Make a stand for faith and freedom – Společně za víru a svobodu, to je heslo kampaně s názvem – #RED WEDNESDAY – Červená středa. Iniciativa. původem z Btitánie, chce hlásat víru a toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s oběťmi pronásledování.

K mezinárodní připomínce lidí pronásledovaných pro víru se ve středu 24. listopadu připojuje Česká biskupská konference s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR. K Londýnu, Bratislavě, Budapešti, Filipínám a dalším 100 místům v ČR se připojujeme také my. Znakem Červené středy jsou kostely a modlitebny nasvícené červeným světlem, symbolizující krev trpících pro víru.

Také náš kostel se ve středu 24. listopadu zbarví do červena a v 17:15 hodin se na tento účel pomodlíme v kostele růženec a v 18:00 hodin bude následovat mše svatá. Kdo se chcete připojit, jste srdečně zváni.

Připojit se můžete také #REDWEDNESDAY Novénou k Červené středě 2021 od 15. do 23. listopadu 2021 za pronásledované křesťany.

Pronásledování pro víru ve světě v číslech:

  • 62 zemí nerespektuje svobodu vyznání
  • 26 zemí, kde lidé trpí pronásledováním pro svou víru
  • 67 % populace žije v zemích, kde dochází k závažnému porušování náboženské svobody