Milé maminky, společenství Modlitby matek zve k devítidenní přípravě na duchovní obnovu se sv. Josefem. Připravil ji o. Marián Dragúň, duchovní otec Motliteb matek na Slovensku, doprovázet ji bude duchovní otec českých Modliteb matek Mariusz Sierpniak a slovem přispěly také koordinátorky: slovenská – Janka Pajanová a česká – Markéta Klímová.

Ikona Svatá rodina

Obnova začíná v úterý 23. února novénou ke sv. Josefovi, kterou ukončíme ve středu 3. března.  Snažte se už v tomto čase zapojit do obnovy modlitební přípravou! Už během přípravy bude probíhat modlitební stráž za všechny, kdo se obnovy účastní.

Samotnou obnovu prožijeme od čtvrtka 4. března do soboty 6. března. Každý den bude ukončena živou adorací s požehnáním kněze, poslední den pak už jen požehnáním.

V průběhu obnovy, je-li to možné, se snažte vykonat svátost smíření, tím obdržíte také plnomocné odpustky, které se k obnově vztahují. Více vám o tom řekne během pátečního večera (5. 3.) o. Mariusz.

Všechny adorace budou přenášeny on-line, vždy ve 20:00 hodin, ale celou duchovní obnovu bude možné sledovat i zpětně ze záznamu. K ranní přednášce jste zvány již od 5:00 hodin ráno. Zkusme se připodobnit Ježíši:

„Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil.  Šimon a jeho druhové se pustili za ním.“

Mk 1,35 – 36

Během dne plného různých povinností se pak v krátkých chvílích můžeme k tomuto slovu vracet a nechat se jím proměňovat. Ale rozhodnutí o čase, kdy si obnovu pustíte, je samozřejmě na vašich individuálních možnostech. Jednotlivé streamy budou v délce kolem 45 minut Prosíme, nespouštějte dopředu připravené odkazy na dané dny, ale otevírejte je postupně!! Živé streamy stejně ještě nebudou nahrané.

Je-li to možné, vytiskněte texty maminkám ve skupince, které nemají svůj počítač a nemohly by se tak obnovy účastnit. Jistě najdete způsob, jak jim obnovu zprostředkovat, vždyť láska je vynalézavá…


PROGRAM

Čtvrtek 4. 3.

  • Ráno 1. přednáška Víra o. Mariána
  • Během dne nebo večer – přednáška Sv. Josef a jeho rodina Markéty Klímové
  • Večer ve 20:00 hodin on-line (živě přenášená) tichá adorace s požehnáním o. Pavla Lazárka

Pátek 5. 3.

  • Ráno 2. přednáška Naděje o. Mariána
  • Večer ve 20:00 hodin on-line (živě přenášená) moderovaná adorace s požehnáním o. Mariusze Sierpniaka

Sobota 6. 3.

  • Ráno 3. přednáška Láska o. Mariána
  • Během dne nebo večer přednáška Sv. Josef a Modlitby matek Jany Pajanové a závěrečné požehnání o. Mariána Dragúňa

Přejeme dobře prožitou duchovní obnovu i celý postní čas. 

S láskou a v modlitbě „Pane ať každý z nás vidí, co vidět má!“

Markéta Klímová a spol.

Přehled odkazů na přednášky

Texty k přednáškám