V pondělí 1. listopadu slavíme svátek těch, kteří už jsou u Pána Boha v nebi, a v úterý 2. listopadu vzpomínáme na ty, kteří v nebi jednou budou, ale zatím se musejí očišťovat od toho, s čím po své smrti přišli před Boží soud. Proto říkáme, že jsou v očistci. Můžeme jim pomoci, když se za ně budeme svými modlitbami a jinými dobrými skutky přimlouvat. A duše, které přijdou z očistce do nebe, nezapomínají na ty, kteří jim do nebe pomáhali, a pomáhají zase ony jim.

Od 1. do 8. listopadu můžeme získat zvláštní milosti přivlastnitelné zemřelým a duším v očistci za splnění obvyklých podmínek. Těmi podmínkami jsou svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl papeže. Kromě toho je potřeba navštívit hřbitov a tam se aspoň v duchu za zemřelé pomodlit. Od 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu celý den je možné podmínku modlitby za zemřelé splnit i v kostele.

Pamatujeme na naše věrné zemřelé v modlitbě a při oběti mše svaté, vyprošujeme jim plnost věčného života v modlitbě, a tím jim můžeme odplatit jejich lásku, kterou nám za života projevili.

V úterý 2. listopadu v kapli na hřbitově se v 16:30 hodin budeme modlit růženec za naše zemřelé a v 17:00 hodin, také ve hřbitovní kapli, bude mše svatá za všechny věrné zemřelé. Po skončení mše svaté se ještě budeme modlit u kněžského hrobu. Bohoslužby v kapli v Orlové – Lutyni se ten den konat nebudou.