V úterý 25. května v 18:00 hodin zveme do kostela na svatodušní ekumenickou bohoslužbu. Chceme se spolu s našimi bratry a sestrami ze Slezské církve evangelické a. v., z Českobratrské církve evangelické a Církve bratrské modlit za naše město, za porozumění a lásku, kterou si podle příkazu evangelia máme vzájemně prokazovat. Srdečně zveme!