Páteční křížovou cestu 11. března v kostele povede společenství seniorů. Před obrazy křížové na zdech kostela si připomínáme poslední cestu Ježíše Krista na Golgotu, kde byl ukřižován. Přemýšlíme nad jeho pády, bolestí a utrpením a v modlitbě hledáme podobnost s našimi životy, protože každý si neseme svůj kříž…

Tentokrát náš čas a modlitby při této pobožnosti obětujeme za naši farnost a město. Mše svatá začne jako obvykle v 18:00 hodin a křížová cesta na ni navazuje přibližně v 18:45 hodin.

A protože 11. 3. je druhý pátek v měsíci, následuje ještě modlitební večer do 22:00 hodiny. Po celou dobu bude kostel otevřen k modlitbě.