V týdnu od 7. června nás čeká: Nové číslo farního zpravodaje POD VĚŽEMI. Ve čtvrtek v 18:00 hodin v kostele slavnost Těla a Krve Páně s průvodem. Bude-li pršet, zakončíme slavnost adorací v kostele. Hned na to, v pátek bude mše svatá už v 17:00 hodin, protože v 18:00 se rozezní zvony ohlašující Noc kostelů. Můžeme se těšit na koncert nevidomé klavíristky a zpěvačky Ráchel Skleničkové a flétnistky a zpěvačky Evy Blažkové. Uslyšíme klasickou hudbu i vlastní skladby interpretek. Koncert organizuje za Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých p. Kožinová, vstupné je dobrovolné. Jste srdečně zváni! Na programu je dále ve 20:00 hodin prohlídka kostela s p. Mgr. Hlostou a od 22:00 hodin je příležitost k tiché adoraci a modlitbě pro všechny. V sobotu si připomeneme 13. den v měsíci zasvěcený Panně Marii Fatimské. Zveme proto k modlitbě fatimského apoštolátu a na mši svatou. Program začíná v 17:00 hodin modlitbou růžence, během které bude také příležitost ke svátosti smíření a v 18:00 hodin následuje mše svatá. Ve stejný den se také znovu otevřou kostely naší diecéze v rámci programu Otevřené chrámy. Náš kostel bude přístupný každou sobotu, neděli a svátek.