Rozhodnutím vlády se počínaje pondělím 1. března 2021 zpřísňují některá opatření v boji proti pandemii. Omezení dotýkající se bohoslužeb zůstávají stejná jako v předchozích týdnech: Obsazenost maximálně 10% kapacity, což pro náš kostel znamená 25 účastníků bohoslužeb, povinnost užívat respirátory nebo zdravotnické roušky, dodržovat rozestupy 2 metry, desinfekce rukou, omezení společného zpěvu, podávání přijímání na ruku. Dodržujme tato opatření důsledně a važme si toho, že se dále můžeme setkávat, byť v omezené míře.

Spojujme se také i nadále v modlitbě posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie každý den večer ve 20.00 hodin, jak jsme už dříve byli vyzváni našimi biskupy. S důvěrou a nadějí v Boží pomoc a jeho milosrdenství prosme o přímluvu patronku diecéze svatou Hedviku a  také blahoslaveného P. Richarda Henkese.

V modlitbě na nás pamatuje a nám všem žehná

+ Martin David
apoštolský administrátor

V Ostravě 27. 2. 2021