Mše svatá s udílením popelce bude sloužena ve středu 17. února v 17:00 hodin v kostele.

Tento den spolu s celou církví začínáme postní dobu. Liturgie tohoto období nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.

Popeleční středa je den přísného půstu. Znamená to v tento den zdrženlivost od masa a střídmost v jídle. Střídmost v jídle znamená, že člověk může jíst 3 krát během dne, ale jen jednou se může najíst plně.