Pohledem do tmy svíci nerozsvítíš… Pokud ti něco v naší farnosti vadí, nebo naopak chybí, pokud ti na našem společenství záleží a trápí tě, že by mohlo být živější, lepší…, přispěj drobnou snahou k dobru farnosti i ty. Půst je k tomu dobou více než příhodnou. Stanu-li se lepším já, zlepší se i částečka společenství nás všech…

Začni pracovat na sobě, měň své zvyky, mysli na ostatní bratry a sestry. můžeš si vybrat „úkol“ z nabídky v kostele a zavázat se k jeho plnění v době postní a jeho obětování za naši farnost. Můžeš se pomodlit růženec nebo desátek – denně nebo týdně, číst každý den z Písma svatého, pomodlit se křížovou cestu, zúčastnit se adorace apod. Nebo si zvol sám, zda modlitbou, dobrým skutkem nebo almužnou přispěješ k dobru celé farnosti.

Lístky s rozpisem úkolů najdeš pod panelem, který je v kostele. Zvol si lístek s konkrétním úkolem, připiš své jméno a připevni lístek na tabuli.