V neděli 6. června oslavíme slavnost Těla a Krve Páně. Mše svatá bude pouze jedna v 9:00 hodin a ukončena bude slavnostním průvodem k oltářům kolem kostela.