Ve čtvrtek 6. ledna slavíme doporučený svátek – Zjevení Páně, ve kterém si připomínáme zjevení Pána Ježíše mudrcům z Východu – „Třem králům“. Modlitby mše svaté mluví o zjevení Boží slávy pohanům. Tento svátek doprovázejí lidové zvyky – u nás to je žehnání domů, při kterém se na dveře píší křídou písmena K + M + B nebo C + M + B + letopočet. Mnozí písmena znají jako „jména tří králů“ – Kašpar, Melichar a Baltazar, ale ve skutečnosti jde o zkratku požehnání v latině: Christus mansionem benedicat – Kristus požehnej tomuto domu.

Na mši svatou v kostele, která začíná jako obvykle v 18:00 hodin, si přineste nádobky na požehnanou vodu. Vodu, křídu a kadidlo si budete moci po mši svaté odnést s sebou domů.