V adventní době, vždy od pondělí do soboty se budou konat rorátní mše svaté. Přineste si s sebou na bohoslužby adventní lucerničku nebo svíci či lampičku. Rorátní mše svatá je jako každá jiná bohoslužba, ale slavnostnější.

Mše svatá začíná v úplné tmě, zpívá se píseň Ejhle, Hospodin přijde (č. 101) a pokračuje se modlitbou Anděl Páně. Světlo přichází až s prvním čtením z Bible.

Mše se konají ve všední dny a v sobotu vždy v 17 hodin v kostele, v neděli v 9 a v 10 hodin. V současnosti je povolena přítomnost 20 účastníků na bohoslužbě.

Modlitba Anděl Páně

K Anděl Páně zvěstoval Panně Marii.
L A ona počala z Ducha Svatého.

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

K Maria řekla: Jsem služebnice Páně,
L ať se mi stane podle tvého slova.

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

K A Slovo se stalo tělem
L a přebývalo mezi námi.

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Zdroj: Kancionál č. 078