Pátek 25. března bude důležitý den – církev slaví podle kalendáře Slavnost Zvěstování Páně, papež vyhlásil na tento den akci 24 hodin pro Pána a v 17:00 hodin papež František během kajícího obřadu zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Slavnost Zvěstování Páně

Při této slavnosti si připomínáme den, kdy se Slovo Boží stalo Tělem tím, že je Panna Maria přijala. Devět měsíců před svátkem Narození Páně si připomínáme rozhodující okamžik lidských dějin. Prostředníkem – mostem mezi nebem a zemí se má stát Panna Maria.

Mše svatá v kostele začíná jako obvykle v 18:00 hodin, ale už od 17 hodin začneme modlitbou ve spojení s papežem Františkem a modlitbou růžence. Po mši svaté bude adorace Nejsvětější Svátosti oltářní a příležitost ke svátosti smíření – zpovědi. Adorace bude ukončena ve 22:00 hodin.

24 hodin pro Pána

Papež František pozval všechny farnosti světa, aby vždy před 4. postní nedělí umožnili ve svých kostelích svátost smíření a adoraci. Každý má možnost přijít do kostela během adorace, zůstat zde v tiché modlitbě a spojit se v ní s celým světem. Podstatné je být v Ježíšově blízkosti, konat adoraci – klanět se mu a odevzdávat své radosti, těžkosti, celý svůj život, nabídnout mu své síly a poprosit o pomoc, říct mu vše, co nám leží na srdci v důvěře, že on je Pánem světa. Zároveň je tento den příležitostí ke svátosti smíření – zpovědi.

Zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Papež František během kajícího obřadu zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a stejný akt ve stejný den vykoná ve Fatimě kardinál Konrád Krajewski jako vyslanec Svatého otce a také všichni biskupové světa.

K tomuto modlitebnímu setkání, které se na přání papeže má uskutečnit ve všech katedrálách, mariánských svatyních, farních i řeholních společenstvích po celém světě, zve Svatý otec spolu s biskupy také všechny věřící. Předseda ČBK olomoucký arcibiskup Jan Graubner již vyzval jednotlivé české a moravské diecéze, aby se k těmto pobožnostem rovněž připojily. 

Modlitba z Baziliky svatého Petra bude přenášena prostřednictvím Mondovize, Youtube kanálu Vatican Media Live a v České republice je 25. března od 17.00 hodin zařazena do vysílání TV Noe.

Vatikán zaslal biskupům dopis a text modlitby k úkonu zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Papež františek vyzval, aby se k tomuto obřadu připojili věřící po celém světě.