Za jednotu křesťanů

Hned z kraje nového roku přichází výzva nám, křesťanům: jsme vyzýváni k modlitbě za naši jednotu. Máme-li totiž být solí tohoto světa, nemůžeme žít v rozdělení. Takové svědectví je světu jen pohoršením. Prosme proto společně v týdnu od 18. do 25. ledna o smíření,...

Půlnoční

Štědrovečerní bohoslužba v kostele dnes mimořádně začíná ve 22:15 hodin, ale chcete-li si zazpívat koledy, jste zváni na 22:00 hodin.

Pod věžemi

Vychází nové číslo našeho farního zpravodaje POD VĚŽEMI, poslední v letošním roce a jak jinak, než vánoční… Pokud vás zajímá, co se u nás děje, přečtěte si jej. Zpravodaj si můžete vzít v kostele.

Adventní obnova

Srdečně vás zveme sobotní na adventní duchovní obnovu 10. prosince. Začínáme mší svatou v 10:00 hodin a po mši se bude konat adorace. Obnovu povede P. Adam Malek z Opavy – Komárova. Půl hodinu před mší svatou bude možnost k přistoupení ke svátosti smíření. Bohoslužby...

Náboženství začalo

Výuka náboženství už začala, děti k prvnímu svatému přijímání připravuje o. Rafal Wala ve středy na faře, menší děti učí Mgr. Marie Fábryová na faře a do polské školy zajíždí o. Mieczyslaw Augustynowicz. Bližší informace vám sdělí...