Brigáda

Děkujeme všem, kteří přišli pomoci v sobotu 2. září na brigádu. Bylo nás deset a stihli jsme uklidit kůr v kostele, omést pavučiny a uklidit celé okolí kostela, vyčistit plochu před farou od plevelů, vyplít záhon na zahradě a zamést. Čeká nás ještě úklid sálky....

Svatodušní novéna pro město

Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně 19. května se celá církev devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého, až do Letnic – slavnosti Seslání Ducha svatého 28. května. Devítidenní modlitbu nazýváme novéna, skládá se zpravidla z četby úryvku z Bible nebo...

I. Fatimský den

Měsíc Panny Marie V sobotu 13. května církev slaví liturgickou památku Panny Marie Fatimské. V tento den roku 1917 se na návrší Cova da Iria u portugalské Fatimy poprvé zjevila třem malým pasáčkům Panna Marie. Zjevovala se pak každý další měsíc, vždy 13. den, až do...

Pouť v kapli

V úterý 16. května oslavíme svátek sv. Jana Nepomuckého slavnostní bohoslužbou v kapli v Orlové – Lutyni v 18:00 hodin. Ranní mše svatá v 8:00 hodin v tento den nebude sloužena. Pokud byste chtěli pomoci s úklidem před poutí, můžete přijít na brigádu v sobotu....