V souladu s karanténními nařízeními vlády se veškeré farní aktivity v době postní ruší.

Popeleční středou 26. února vstupujeme do doby postní. Mše svatá tento den s udílením popelce bude sloužena v 17:00 hodin ve farním kostele. Bohoslužba v kapli v 7:00 hodin nebude sloužena.

Prožijme tentokrát půst doopravdy s postní almužnou a pomozme lidem v nouzi tím, co si odřekneme.  Peníze za požitky, které si během postu odřekneme, můžeme vložit do tzv. postniček, papírových krabiček, které se budou rozdávat v kostele na Popeleční středu. Tyto prostředky pak Česká katolická charita použije na pomoc potřebným, lidem v nouzi a na podporu charitního díla. Na prvním místě nejde o finanční obnos, ale odřeknutí – půst, který posvěcuje věřícího a otevírá jeho srdce pro potřebné.

Při půstu si odříkáme věci, maso a jiné jídlo, které máme rádi, televizi, internet, bujaré zábavy a jiné požitky… Všude slyšíme, co nesmíme. Ale co kdybychom to obrátili a postili se pro něco? Co třeba věnovat svůj čas, hodinu denně – modlitbě, rodině, dětem, blízkým, osamělým, lidem bez domova, nemocným…, anebo své schopnosti, um, či peníze darovat na konkrétní dobrou věc? Např. jako oběť za život naší farnosti. Zkusme se tedy spojit v postní době v úsilí o duchovní obnovu naší farnosti a věnujme na tento úmysl aspoň jeden den půstu navíc. Na konkrétní den se můžete zapsat do seznamu, který je k dispozici v kostele.

V rozjímání o Boží lásce k člověku pomáhají nejrůznější pobožnosti. Budeme se proto scházet v pátky po mši svaté k pobožnostem křížových cest, které pro nás povedou naše jednotlivá farní společenství.

Podobně je vhodné zúčastnit se postní duchovní obnovy. Ta letošní se uskuteční v sobotu 14. března a bude věnována blahoslavenému P. Richardu Henkesovi.

Večer stejného dne, v sobotu 14. března v 18 hodin zazní v našem kostele poprvé ekumenické chvály – můžeme se těšit na Večer chval s tématem Sebe-láska:

Večer chval je pro všechny, kteří se chtějí společně zastavit, zaposlouchat se do hudby a zamyslet se nad zajímavým tématem ,,sebe-láska“. Je láska bezpodmínečná? Musíme si ji něčím zasloužit? Máme se rádi bez podmínek a výčitek?  O tom nám krátce řekne evangelický farář z Nového Města pod Smrkem pan Petr Chlápek. Na večeru chval bude, ale převážně v hlavní roli kapela Hope Worship Band, kapela, která vznikla v loňském roce v Orlové a skládá se z muzikantů několika různých církví pod vedením Bc. Ivany Funiokové, DiS. Večer chval bude probíhat za spolupráce YMCY Orlová, Českobratrské církve evangelické Orlová, Římskokatolické církve Orlová a Církve bratrské Orlová. Na této akci chceme propojit křesťany, ale i nekřesťany v Orlové a okolí. Propagovat hudební styl worship music, který není v česku komerční. A také obohacovat kulturní život v části Orlova-Město.