Ve farnosti se nebude konat velikonoční zpovídání. Zpověď „na dálku, svátost smíření přes internet, telefon apod. není možná, ve virtuálním prostoru nejsou svátosti.

V mimořádných případech jako je tento, kdy je nemožné fyzicky jít ke zpovědi (svátosti smíření), odpouští všední viny také dokonalá lítost, lítost z lásky, či „zpověď touhy“. Dosáhne také odpuštění smrtelných hříchů, pokud obsahuje pevné předsevzetí jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné.

Ke vzbuzení dokonalé lítosti se doporučuje:

  • Vykonat dobrou přípravu ve zpytování svědomí – podobně jako před vlastní svátostí smíření.
  • Zvolit si vhodný čas ve spojení s modlitbou, nebo po sledování mše svaté v médiích a zůstat sami v tichu kdekoliv doma před křížem.
  • V tichu a modlitbě před křížem vyznat zřetelně a jasně své hříchy – tak, jak to konáme při zpovědi před knězem.
  • Pak vlastními slovy nebo s použitím tohoto textu vzbudit dokonalou lítost:

Pane Ježíši, protože nyní nemohu přijmout svátost smíření osobně skrze řádně ustanoveného kněze, tvého služebníka, toužím vzbudit dokonalou lítost nad svými hříchy. Prosím tě o odpuštění s pevným a neměnným předsevzetím, že co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce, když mi bude umožněno přijít ke knězi ke svátosti smíření, se mu vyznám zpětně ze všech těžkých (smrtelných) hříchů.

Z lásky k Tobě, k Tvé nesmírné výkupné oběti si ošklivím každý, třeba i sebemenší hřích, kterým jsem podlehl svodům těla, světa a ďábla a vroucně prosím o Tvé Milosrdenství – odpuštění.

Amen.

  • Po tomto vyznání a vzbuzení dokonalé lítosti se pomodlit na znamení touhy ke změně, jako pokání, např. desátek Růžence „…který byl pro nás ukřižován“, nebo modlitbu Otče náš a Zdrávas Maria.
  • Po ukončení mimořádných opatření nouzového stavu jít, jakmile to bude možné, ke svátostné zpovědi.