Přeskočit na obsah

Liturgie

Světový den nemocných

  • od

Na svátek Panny Marie Lurdské si připomínáme Světový den nemocných. Při mši svaté v 18 hodin bude udělováno pomazání nemocných.

První adventní neděle

  • od

Začíná adventní doba – zastavme se a přemýšlejme, jestli žijeme opravdu jako učedníci Ježíšovi… Využijme adventního času a těšme se na Jeho příchod. Mše svaté budou jako každou neděli – v 9:00 a v 10:00 hodin.

Slavnost Ježíše Krista Krále

  • od

Touto slavností ukončíme církevní liturgický rok. Bohoslužby budou jako každou neděli – v 9:00 a 10:00 hodin.

První pátek

  • od

V pátek 7. února oslavujeme první pátek v měsíci. Jako obvykle v 16 hodin začneme adorací ve farním kostele, během které bude příležitost ke svátosti smíření. V 17 hodin bude mše svatá. Jaký význam má první pátek? V 17. století se ve Francii prosadil směr jansenismus, který požadoval přísnost ve víře a mravech. Vedl však bohužel až ke strachu z Boha, odcizení a odmítání svátostí, zvláště eucharistie. A právě v… Číst dále »První pátek