V neděli 2. února slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu, tzv. Hromnice. Tento svátek připomíná obětování Ježíše v chrámě, při kterém starý Simeon a prorokyně Anna poznali v Ježíši „světlo k osvícení národů“. Lidový název Hromnice vznikl kvůli svěcení svíček hromniček, které se rozsvěcely při modlitbě za ochranu, při bouřce, aby Bůh ochránil dům před bleskem, anebo u lůžek umírajících lidí. V neděli si nezapomeňte přinést svíce k posvěcení a k průvodu. Pokud žádné doma nemáte, připravíme je pro vás na stolečku u vchodu do kostela.